yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->1.1. Криза підприємства: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють

Управління финансовою санацією підприємств

Кризова ситуація, що склалася в Україні, крім вирішення економічних та соціальних проблем, вимагає також нового якісного наповнення змісту трудової мотивації, орієнтованої на мотивацію результатів діяльності. Передусім це стосується підприємств, що опинилися на межі банкрутства. Відсутність ефективних схем мотивації результатів діяльності знижує ефективність системи управління та соціально-економічної діяльності трудового колективу. Передумовами щодо можливості формування таких схем є такі: по-перше, трудові колективи ставляться в такі економічні умови, коли вони зацікавлені в пошуку внутрішніх резервів, у високопродуктивній праці, адже отриманий прибуток є головним джерелом розвитку підприємства, а також стимулювання праці залежно від кінцевого результату; по-друге, зацікавленість підприємств у досягненні високого економічного ефекту створює передумови для покращення використання робочого часу та соціально орієнтованої економіки підприємств; по-третє, перетворення робітника в господаря засобів виробництва і результатів праці спонукає до ефективного використання ресурсного потенціалу підприємства. Тому управління ефективністю діяльності персоналу підприємства, що опинилось у кризі, необхідно розглядати з точки зору нового якісного наповнення змісту трудової мотивації. Це визначено тим, що: по-перше, кризова ситуація, яка склалася в Україні, крім загальновідомих наслідків, також призвела до зниження соціальної активності підприємств; по-друге, стандартні підходи до мотивації та системи стимулювання, що ґрунтуються на вченнях науковців із питань управління міжособистісними відносинами для підвищення продуктивності праці, виявляються на практиці неефективними; по-третє, нинішня криза призвела і до мотиваційної кризи, що обумовлює практичну значущість вивчення зарубіжного досвіду ефективності управління персоналом та можливостей використання його на вітчизняних підприємствах. Тому проблему мотивації як одну із основних функцій управління необхідно розглядати з позицій цільового управління ефективністю діяльності персоналу, що припускає такі дії: постановка цілей і завдань; використання стимулів; визначення критеріїв оцінки; розроблення системи оцінки результатів діяльності та персоналу[17].

Організаційне управління та операційний менеджмент. Вихід підприємства з кризи передбачає розроблення стратегії організаційних заходів. Для цього необхідно проаналізувати складові організаційної структури підприємства, а саме:

- рівень спеціалізації, концентрації, кооперації, централізації виробництва;

- управлінські процеси, склад управлінських ланок та їх взаємодію, ступінь централізації управління;

- рівень господарської самостійності підприємства, його підрозділів і філіалів;

- рівень використання економічних, організаційних і соціально-психологічних методів управління та інші.

На підприємстві необхідно проводити аналіз, який передбачає комплексну оцінку підприємства, що виявить потребу в технологічному переозброєнні підприємства для ефективного подолання і виходу з кризи. Також комплексний аналіз підприємства допоможе виявити вплив усіх зовнішніх і внутрішніх факторів на діяльність підприємства і вжити необхідних дій для успішного подолання наслідків кризових явищ.

Реалізація політики антикризового фінансового управління підприємством при загрозі банкрутства передбачає:

-        здійснення постійного моніторингу фінансового стану підприємства з метою раннього виявлення ознак його кризового розвитку;

-        визначення масштабів кризового стану підприємства;

-        дослідження основних чинників, що характеризують кризовий розвиток підприємства;

-        формування системи цілей виходу підприємства з кризового стану, адекватних його масштабам;

 

28