yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Управління финансовою санацією підприємств

1.1. Криза підприємства: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють

3.1. Фінансовий  аналіз та антикризове управління підприємством

4.1. Економічна сутність фінансової стратегії

5.1. Економічна сутність банкрутства та його види

6.1. Провадження у справі про банкрутство

КОНТРОЛІНГ ТА ЙОГО МІСЦЕ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

1.1. Сутність контролінгу: місце і роль у системі управління підприємством, види, функції, показники та інструментарій

2.1. Загальноекономічні методи контролінгу

Показник

3.1. Сутність управлінського обліку: предмет, метод, функції, принципи, концепції

4.1. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства: структура та склад служби контролінгу

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

1.1. Форми фінансування та їх класифікація

2.1. Сутність санації балансу та призначення санаційного прибутку

3.1. Сутність та види реструктуризації підприємства

4.1. Сутність та методи санаційного аудиту

 

1