yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->1.1. Криза підприємства: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють

Управління финансовою санацією підприємств

 

де ОГвфр – обсяг генерування власних фінансових ресурсів;

ОПвфр – обсяг споживання власних фінансових ресурсів.

Обсяг генерування (надходження) власних фінансових ресурсів може бути представлений джерелами формування власних фінансових ресурсів підприємства, а саме:

-              чистим прибутком (ЧП);

-              амортизаційними відрахуваннями (А);

-              додатковою емісією акцій (АК);

-              емісійним доходом (ДК);

-              іншими джерелами (ДІ).

Обсяг споживання (витрат) власних фінансових ресурсів характеризує всі напрямки використання цих ресурсів, а саме:

-              плановий приріст необоротних активів, тобто планові інвестиції в необоротні активи (DПва);

-              плановий приріст власних оборотних активів, тобто планові інвестиції в приріст оборотних активів (DПОбА);

-              виплати за соціальними, екологічними та іншими програмами, що фінансуються  із прибутку (ВП);

-              інші виплати і відрахування з прибутку (дивіденди, резервний капітал і т.д. (ДВП).

Мета цього етапу фінансової стабілізації  вважається досягнутою, якщо підприємство вийшло за межі фінансової  рівноваги, тобто ОГвфр>ОПвфр, а це можливо досягти за рахунок збільшення обсягу генерування власних фінансових ресурсів і скорочення обсягу споживання власних фінансових ресурсів, тобто заходи повинні бути спрямовані на забезпечення приросту власних фінансових ресурсів. Чим більшою буде різниця між грошовими потоками, що забезпечують  цю нерівність, тим швидше підприємство досягне фінансової стабільності.

До грошових потоків, що забезпечують цю нерівність, можна віднести грошові потоки, спрямовані на збільшення джерел формування власних фінансових ресурсів (позитивні грошові потоки), і грошові потоки, спрямовані на зниження споживання власних фінансових ресурсів (від’ємні грошові потоки).

Додатні грошові потоки, спрямовані на збільшення джерел формування власних фінансових ресурсів:

-              збільшення операційного доходу від реалізації продукції за рахунок оптимізації цінової політики, скорочення постійних і змінних витрат, здійснення ефективної податкової політики, застосування системи знижок  тощо;

-              збільшення іншого операційного доходу за рахунок здачі в оренду устаткування, приміщень та ін.;

-              збільшення іншого доходу за рахунок реалізації устаткування, що замортизоване або не використовується;

-              залучення додаткового капіталу за рахунок ефективної емісійної політики тощо.

Від’ємний грошовий потік, спрямований на зниження споживання власних фінансових ресурсів:

-              скорочення розмірів відрахувань і виплат, що здійснюються за рахунок прибутку; 

-              відмова від соціальних та інших програм, що фінансуються за рахунок прибутку;

-              відновлення виробничих основних засобів за рахунок оренди або за рахунок власних джерел (наприклад, прибутку в разі відмови від дивідендів або скорочення соціальних виплат; за рахунок амортизаційного фонду в разі застосування прискореної амортизації і т.д.).

У фінансовій практиці підприємств одним із важливих питань є оцінка грошових потоків.

Ефективне управління грошовими потоками підприємства дозволить забезпечити його фінансову рівновагу і високі темпи розвитку.

 

31