yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->1.1. Криза підприємства: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють

Управління финансовою санацією підприємств

Стійкість розвитку підприємства припускає, що даному підприємству не загрожує банкрутство або така ймовірність мала. Якщо ж імовірність банкрутства значна, то темп зростання підприємства є нестійким.

Реалізація механізмів фінансової стабілізації  пов’язана з вибором напрямків фінансування діяльності підприємства (зовнішнього фінансування – фінансування за рахунок короткострокових кредитів банку і кредиторської заборгованості; фінансування за рахунок власних і прирівняних до них засобів, змішаного фінансування – як за рахунок власних, так і за рахунок позикових коштів) і обумовлюється таким:

-  забезпеченням поточної ліквідності підприємства;

-  рівнем забезпеченості власними оборотними коштами;

-  забезпеченням ефективності (рентабельності) фінансування не нижче середньої розрахункової ставки банківського відсотка за всіма видами позик.

Виходячи з цього, а також із припущення,  що фінансування (Х) на розвиток виробництва може бути спрямоване на технічний розвиток (dХ) і поточне виробництво (1-d)Х, де  d – частка відрахувань у необоротні активи, то доцільність і напрям зовнішнього фінансування і фінансування за рахунок власних коштів може встановлюватися такими схемами його забезпечення і розподілу[21].

 

Схема 1. Фінансування за рахунок позикових коштів (короткострокових кредитів і кредиторської заборгованості)

 

За такої схеми фінансування нетто-баланс має вигляд

 

Необоротні активи

ВА+dХ1

Власний капітал

ВК

Оборотні активи

ОбА+(1-d)Х1

Поточні зобов’язання

ПЗ+Х1

 

 (ВА – необоротні активи; ОбА – оборотні активи, у т.ч. витрати майбутніх періодів; ВК – власний капітал; ПЗ – поточні зобов’язання).

Якщо врахувати умови забезпечення стійкої платоспроможності підприємства, то нижня оцінка граничного запозичення повинна становити , звідси , або , тобто сума фінансування (Х1) за рахунок короткострокових кредитів та поточних зобов’язань не повинна перевищити (ОбА-1,5 х ПЗ) за мінусом суми фінансування на технічний розвиток, або верхня оцінка величини фінансування в технічній розвиток dХ1 обмежена  перевищенням (ОбА-1,5 х ПЗ) над загальною величиною нових запозичень  (Х1).

 

Схема 2. Фінансування за рахунок власних і прирівняних до них коштів

 

За такої схеми фінансування нетто-баланс має вигляд

 

Необоротні активи

ВА+dХ2

Власний капітал

ВК+Х2

Оборотні активи

ОбА+(1-d)Х2

Поточні зобов’язання

ПЗ

 

Умова збереження поточної ліквідності  буде забезпечуватися, якщо

 

, а це означає, що сума

 

фінансування за рахунок власних  і прирівняних до них коштів (довгострокових кредитів, амортизаційних відрахувань, прибутку, емісії цінних паперів і т.п.) не повинна бути меншою від суми фінансування в технічний розвиток за мінусом (ОбА-1,5 х ПЗ).

 

Схема 3. Фінансування як за рахунок позикових коштів, так і за рахунок власних (змішане фінансування)

 

За такої схеми фінансування нетто-баланс має вигляд

 

Необоротні активи

ВА+d(Х12)

Власний капітал

ВК+Х1

Оборотні активи

ОбА+(1-d)(Х12)

Поточні зобов’язання

ПЗ+Х2

 

33