yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->1.1. Криза підприємства: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють

Управління финансовою санацією підприємств

 

За рахунок усіх джерел фінансування, крім вимоги збереження поточної ліквідності, враховується умова забезпечення ефективності (рентабельності) фінансування не нижче середньої розрахункової ставки банківського відсотка за всіма видами позик (l). Тоді забезпечення ефективності фінансування і поточної ліквідності можна записати такими формулами: , , звідси  .

 

Виходить, що сума фінансування за рахунок усіх джерел (Х) не  повинна бути меншою від суми позикових і власних засобів на технічний розвиток за мінусом (ОбА-1,5 ПЗ). З урахуванням умови ефективності

  або ,

 

якщо допустити, що l=0,8, то Х2£0,25Х1, тоді мінімальна сума фінансування за рахунок власних коштів (довгострокових кредитів) визначається за формулою

 

                      .                                  (1.2.5)

 

Обґрунтованість вибору тієї чи іншої схеми залучення фінансування може бути більш повною, якщо врахувати низку додаткових умов, що забезпечують фінансову стійкість, зокрема:

-              автономність діяльності;

-              забезпечення ефекту зростання фінансового важеля;

-              співвідношення між коефіцієнтами чутливості мобілізації-іммобілізації коштів.

У результаті обґрунтування фінансування за запропонованими схемами  можна рекомендувати варіанти реструктуризації (відновлення) структури балансу і фінансових потоків, що задовольняють вимоги ліквідності й рентабельності діяльності.

 

 

Приклади 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3

Визначення допустимих напрямів політики фінансування

 

 

 

Приклад 1.2.1

Припустимо, що підприємство має таку структуру нетто-балансу, тис. грн:

 

Необоротні активи

600

Власний капітал

800

Оборотні активи

400

Поточні зобов’язання

200

 

та  обирає фінансування за рахунок позикових коштів (схема 1). Необхідно визначити допустимі напрями  політики фінансування.

 

Розв’язання 

 

Коефіцієнт поточної ліквідності буде відповідати платоспроможності підприємства, якщо обсяг фінансування не перевищуватиме, тобто максимальний обсяг фінансування (Хmax) відповідає умові Хmax =(400 – 1,5х200)/ (0,5+d). При можливих значеннях d у діапазоні 0£d£1 допустимі напрямки фінансування за рахунок позикових коштів наведені у табл. 1.2.1.1.

 

 

 

 

Таблиця 1.2.1.1 – Допустимі варіанти фінансування за рахунок позикових засобів, тис. грн

Показник

Варіант

1

2

3

4

Частка на технічний розвиток (d)

0

0,25

0,5

1

Частка на поточне виробництво  (1-d)

1

0,75

0,5

0

Гранична сума фінансування (Х1)

200

133.3

 

34