yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->1.1. Криза підприємства: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють

Управління финансовою санацією підприємств

100

66,6

Фінансування поточного розвитку (dХ1)

0

33,3

50

66,6

Фінансування поточного виробництва

(1-d1

200

99,9

50

0

Необоротні активи 600+dХ1

600

633,3

650

666,6

Оборотні активи 400+(1-d1

600

499,9

450

400

Власний капітал 800

800

800

800

800

Поточні зобов’язання 200+Х1

400

333,3

300

266,6

Активи 1000+Х1

1200

1133,3

1100

1066,6

Коефіцієнт поточної ліквідності

1,5

1,49

1,5

1,5

Коефіцієнт забезпеченості власними засобами

0,33

0,33

0,33

0,33

 

Приклад 1.2.2

Припустимо, що підприємство має таку структуру нетто-балансу, тис. грн:

 

Необоротні активи

600

Власний капітал

650

Оборотні активи

400

Поточні зобов’язання

350

 

та обирає фінансування за рахунок власних і прирівняних до них коштів (схема 2). Необхідно визначити допустимі напрями  політики фінансування.

 

Розв’язання

 

Поточна ліквідність забезпечується, якщо мінімальний обсяг фінансування відповідає умові Х2min=(1,5х350 – 400)/ (1-d). При можливих значеннях d у діапазоні 0£d£1 допустимі напрямки фінансування  наведені у табл.1.2.2.1.

Таблиця 1.2.2.1 –  Допустимі варіанти фінансування за рахунок позикових засобів, тис. грн

Показник

Варіант

1

2

3

4

Частка на технічний розвиток (d)

0

0,25

0,5

1

Частка на поточне виробництво  (1-d)

1

0,75

0,5

0

Гранична сума фінансування (Х2)

125

166,6

250

0

Фінансування поточного розвитку (dХ2)

0

41,65

125

0

Фінансування поточного виробництва (1-d2

120

124,95

125

0

Необоротні активи 600+dХ2

600

641,65

725

600

Оборотні активи 400+(1-d2

525

524,95

525

400

Власний капітал 650+Х2

775

816,6

800

650

Поточні зобов’язання 350

 

35