yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->1.1. Криза підприємства: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють

Управління финансовою санацією підприємств

 

Перший варіант – підприємство неплатоспроможне, незадовільна структура балансу виникла при Кпл < 1,5, Кзвк > 0,1. Для відновлення платоспроможності та структури балансу підприємство повинне вивільнити частину необоротних активів (наприклад, обладнання, що цілком або здебільшого  замортизоване або не використовується у виробництві) на величину, не меншу ніж Х1. Виручені кошти можуть бути спрямовані на погашення найбільш термінових зобов’язань на величину, не меншу ніж Х2, та на збільшення (поповнення) або зменшення оборотних активів на величину, не меншу ніж (Х12). При цьому якщо (Х12) > 0, то оборотні активи у майбутньому періоді необхідно збільшити на відповідну величину, якщо      (Х12) < 0,  – зменшити. У цьому разі структура нетто-балансу має вигляд

 

Необоротні активи

ВА-Х1

Власний капітал

ВК

Оборотні активи

ОбА+(Х12)

Поточні зобов’язання

ПЗ-Х2

 

Гранично-допустимі параметри реорганізаційної політики будуть обмежені нижніми нормативними значеннями показників платоспроможності:  та ,

звідси

                            

                                                                                                                              (1.2.6)

                  

 

Виходячи з практичної реалізації реорганізаційних політик, необхідно задати додаткові обмеження на можливість зменшення необоротних та оборотних активів, зменшення поточних зобов’язань, тобто

 

   Х21£ aОбА, Х1£ bВА, Х2< gПЗ ,                  (1.2.7)

 

де a, b, g – відповідно гранично-допустимі для збереження статусу діяльності підприємства розміри зменшення оборотних активів (наприклад, до 20%), необоротних активів (наприклад, до 10%), поточних зобов’язань (наприклад, до 50%).

Також необхідно визначитися з пріоритетністю напрямків реорганізаційної політики: вивільнення необоротних активів та збільшення (або зменшення) оборотних активів (d1) або погашення термінових зобов’язань (d2), d1+ d2=1. Якщо підприємство обирає пріоритетним погашення термінових зобов’язань, то d1< d2 (наприклад, d1=0,2, d2=0,8), якщо вивільнення необоротних активів та збільшення (зменшення) оборотних активів, – d1> d2  (наприклад, d1=0,8, d2=0,2),  при рівнозначності напрямків – d1= d2=0,5.

Виходячи з вищезазначеного, для схеми реструктуризації балансу оптимальні значення реорганізаційних політик будуть обмежені:

-              вимогами забезпечення нормативного рівня поточної ліквідності та забезпечення власними оборотними коштами:

 

                                               

          ,            (1.2.8)

                    

-              вимогами гранично-допустимого зменшення оборотних активів, при яких збережеться статус підприємства (наприклад, не більше 20% від існуючої вартості):  Х21£ aОбА;

-              вимогами гранично-допустимого зменшення необоротних активів (наприклад, до 10% існуючої вартості):

Х1£ bВА;

-              вимогами гранично-допустимого зменшення поточної заборгованості (наприклад, до 50% існуючої заборгованості): Х2<gПЗ;

 

37