yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->1.1. Криза підприємства: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють

Управління финансовою санацією підприємств

 Економічна додана вартість;

 ціна акції;

середньозважена вартість капіталу;

виручка від реалізації ;

чистий прибуток;

рентабельність продажу;

рентабельність власного капіталу.

Фінанси

Виручка від реалізації; рентабельність продажу за валовим прибутком; коефіцієнт комерційних витрат; коефіцієнт управлінських витрат; інвестиції; тривалість обороту товарних запасів; тривалість обороту дебіторської заборгованості; тривалість обороту кредиторської заборгованості; тривалість обороту власних обігових коштів; довгострокові кредити; короткострокові кредити.

Відносини із покупцями

Частка ринку; ранжирування покупців за АВС- схемою та частка покупців у кожній групі; індекс задоволення покупців; зміна рівня цін; темп розвитку ринку; кількість втрачених покупців.

Організація бізнес-процесів

Затримка термінів отримання матеріалів; середня кількість днів дебіторської заборгованості; нещасні  випадки на виробництві; зниження часу на технологічну операцію; тривалість прийняття рішення.

Персонал, навчання та розвиток

Плинність кадрів; середній стаж роботи на підприємстві; середній вік персоналу; кількість зареєстрованих патентів; інвестиції в освоєння нових ринків.

Чистий прибуток; амортизація; приріст довгострокових кредитів; інвестиції; дивіденди.

Виручка; рентабельність продаж; рентабельність активів; рентабельність власного капіталу; тривалість обороту активів;  тривалість обороту оборотних активів; тривалість обороту дебіторської заборгованості; тривалість обороту кредиторської заборгованості; коефіцієнт співвідношення залучених та власних коштів; коефіцієнт поточної ліквідності.

Продовження  табл.1.2.9

Заходи

Запланована зміна параметрів

(збільшення, зменшення)

Збільшення прибутку за рахунок ліквідації збиткових виробництв, їх перепрофілювання з розширенням виробництва та реалізації перспективної продукції, продажу зайвого майна; скорочення адміністративно управлінських витрат; продаж машин й устаткування, що амортизовані; продаж об’єктів незавершеного будівництва; перегляд норм витрат матеріально-енергетичних ресурсів у діючих виробництвах; впровадження прогресивних ресурсозберігаючих технологій; продаж наднормативних запасів матеріалів, палива; впровадження прогресивної системи оперативно-виробничого планування; встановлення максимальних обсягів виробництва перспективних видів продукції й забезпечення їх замовлень; зняття з виробництва збиткової, неконкурентоспроможної продукції з вивільненням діючих потужностей на виробництво рентабельної продукції; установлення обґрунтованих цін з урахуванням  еластичності попиту й норми рентабельності тощо.

Довгострокові зобов’язання

Поточна заборгованість

Необоротні активи

Оборотні активи

Дохід

Собівартість

Прибуток

 

 

 

Приклади 1.2.4, 1.2.5

Визначення допустимих напрямів політики фінансування

 

Приклад 1.2.4

 Підприємство має таку структуру нетто-балансу, тис. грн:

 

Необоротні активи

600

Власний капітал

650

Оборотні активи

400

Поточні зобов’язання

350

Необхідно визначити схему реструктуризації балансу

 

39