yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->1.1. Криза підприємства: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють

Управління финансовою санацією підприємств

Розв’язання

Кпл= 400/350 =1,14 < 1,5, Кзвк=(650-600)/ 400 = 0,125>0,1.

У цьому випадку схема реструктуризації незадовільної структури балансу до структури балансу, що задовольнить вимоги платоспроможності підприємства, буде такою:

 

Необоротні активи

600-Х1

Власний капітал

650

Оборотні активи

400+(Х12)

Поточні зобов’язання

350-Х2

 

Припустимо, що для збереження свого  статусу  підприємство визначило, що вивільнення оборотних активів повинно бути не більше 10% їх вартості, зменшення оборотних активів не більше 20%, погашення поточних зобов’язань не більше 50%. Тоді до цієї структури майна підприємства та обраної схеми реструктуризації балансу оптимальні значення параметрів антикризових реорганізаційних політик будуть:

 

 

або                        

При пріоритетному напрямку d1=0,2, d2=0,8 реструктуризація балансу буде обмежена , звідси Х2=130. Тоді структура нетто-балансу матиме такий вигляд, тис. грн:

 

Необоротні активи

600-60=540

Власний капітал

650

Оборотні активи

400+60-130= =330

Поточні зобов’язання

350-130= =220

 

Кпл = 330/220 =1,5, Кзвк= (650-540)/330 = 0,3.

Якщо підприємство обрало пріоритетним напрямок d1=0,8, d2=0,2, тоді оптимальні значення  будуть обмежені , , звідси Х1=125 – 0,5Х2, Х1= -80+Х2, тоді

Х2=136,6 тис. грн, Х1=56,6 тис. грн. Структура нетто-балансу матиме такий вигляд, тис. грн:

 

Необоротні активи

600-56,6=543,4

Власний капітал

650

Оборотні активи

400+56,6–136,6= =320

Поточні зобов’язання

350-136,6= =213,4

Кпп = 320/213,4 =1,5  Кзвк= (650-543,4)/320 = 0,3.

 

Приклад 1.2.5

 

Предметом діяльності підприємства “Y” є: будівництво житла та об’єктів соціально-побутового призначення; будівництво промислових об’єктів агропромислового комплексу; здійснення ремонтних та монтажних робіт; виробництво будівельних матеріалів; здійснення пусконалагоджувальних робіт; проведення постачальницько-збутових операцій з товарами та послугами як на території України, так і за її межами; оптова та роздрібна торгівля товарами та виробами вітчизняних та іноземних виробників; здійснення транспортних послуг з перевезення вантажів по Україні та за її межами; інша діяльність, що не заборонена законодавством України. Майно підприємства складається з основних засобів, оборотних активів, а також цінностей, вартість яких відображена у балансі (табл. 1.2.5.1).

 

Таблиця 1.2.5.1 – Баланс підприємства “Y” на 30.06.20n року, тис. грн

 

Стаття балансу

 

Значення

на початок періоду

на кінець періоду

Необоротні активи

 

 

   у тому числі:  основні засоби

20239

23592

   довгострокова дебіторська заборгованість

 

40