yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->1.1. Криза підприємства: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють

Управління финансовою санацією підприємств

560

349

   інші необоротні активи

188

220

Разом  за розділом

20987

24161

Оборотні активи

 

 

Запаси:

 

 

   виробничі

639

3976

   незавершене виробництво

4387

34898

   дебіторська заборгованість за товари

8176

53083

   грошові кошти та їх еквіваленти

5341

14419

Інші оборотні активи

224

301

Витрати майбутніх періодів

12

28 1

Разом за розділом

18779

106958

Баланс

39766

131119

Власний капітал

22069

39320

Поточні зобов’язання

 

 

   короткострокові кредити банку

2284

42

   кредиторська заборгованість за товари

5413

30907

   поточні зобов’язання за розрахунками з

 

 

     бюджетом

5330

34650

     оплати праці

4670

25780

     внутрішніх розрахунків

-

420

Разом за розділом

17697

91799

Баланс

39766

131119

Таблиця 1.2.5.2  – Примітки до звітності, тис. грн

Показник

 

 

Неліквідні виробничі запаси

-

1100

Прострочена кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

-

8025

 

Таблиця 1.2.5.3 – Дані для аналізу результатів діяльності підприємства, тис. грн

 

Показник

Значення

на початок періоду

на кінець періоду

Дохід (виручка) від реалізації продукції

69342

275334

Фінансовий результат від реалізації

27388

86954

Чистий прибуток

18624

59123

 

Необхідно проаналізувати фінансовий стан підприємства та розробити стратегію запобігання банкрутству

Розв’язання

Проаналізуємо фінансове становище підприємства (визначимо його фінансову стійкість), виходячи з трикомпонентного показника типу фінансової стабільності

Таблиця 1.2.5.4 – Аналіз типу фінансової стабільності

Показник

Тип фінансової стабільності

на початок періоду

на кінець періоду

1. Запаси та витрати

5262

39456

2. Власний капітал

 

41