yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->1.1. Криза підприємства: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють

Управління финансовою санацією підприємств

22069

39320

3. Необоротні активи

20987

24161

4. Власні оборотні кошти

1082

15159

5. Короткострокові кредити банку

2284

42

6. Короткострокова кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

5413

22882

7. Усього власних оборотних коштів, короткострокових кредитів банку та короткострокової кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

8779

38083

8. Прострочена кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

-

8025

9. Усього п.7+п.8

8779

46108

Тип фінансової стабільності

Нормальна стабільність 1082 < 5262 < 8779

+

 

Нестабільна 38083 < 39456 < 46108

 

+

      Таблиця 1.2.5.5  – Аналіз активу балансу підприємства

Стаття

Абсолютні величини, тис. грн

Питома вага, %

Зміни

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

В абсолютних величинах

у питомій вазі

у % до змін балансу

1

2

3

4

5

6

7

8

Необоротні активи

20987

24161

53

18

3174

-35

4

Оборотні активи, разом

18767

106677

47

82

87910

35

96

у т.ч.: виробничі запаси

639

3976

2

3

3337

1

4

незавершене виробництво

 

4387

 

34898

 

11

 

27

 

30511

 

16

 

33

дебіторська заборгованість

 

8176

 

53083

 

21

 

41

 

44907

 

20

 

49

грошові кошти

5341

14419

13

11

9078

-2

10

інші

224

301

-

-

77

-

-

Витрати майбутніх періодів

12

281

-

-

269

-

-

Баланс

39766

131119

100

100

91353

-

100

 

42