yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->1.1. Криза підприємства: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють

Управління финансовою санацією підприємств

 

 

 

 

Таблиця 1.2.5.6 – Аналіз пасиву балансу підприємства

Стаття

Абсолютні величини, тис .грн

Питома вага, %

Зміни

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

в абсолютних величинах

у питомій вазі

у % до змін суми  балансу

1. Власний капітал

22069

39320

55

30

17251

-25

18,89

2. Поточні зобов’язання, разом

17697

91799

45

70

74102

25

81,11

у т.ч.: короткострокові кредити банку

 

2284

 

42

 

6

 

-

 

-2242

 

-6

 

 

 кредиторська    заборгованість за товари

5413

30907

14

24

25494

10

 

 поточна заборгованість за розрахунками з бюджетом

5330

34650

14

26

29320

12

 

 поточна заборгованість за розрахунками з оплати праці

4670

25780

11

20

21110

9

 

 поточна заборгованість за внутрішніми розрахунками

-

420

-

-

420

-

 

Баланс

39766

131119

100

100

91353

-

100

За результатами аналізу визнано, що підприємство на 31.03.20п року має нормальне фінансове  становище, але на 30.06.20п року його фінансовий стан  є нестабільним. Необхідно з’ясувати причини такого становища (табл. 1.2.5.5, 1.2.5.6).  Загальна оцінка фінансового стану підприємства доводить, що підприємство має нестабільну фінансову ситуацію.

Аналіз коефіцієнтів поточної ліквідності та забезпеченості власними оборотними коштами показує, що підприємство неплатоспроможне:

– на початок звітного періоду

 Кпл=18779 / 17697 =1,06< 1,5,  Кзвк = (22069 –20987 ) /  91799 =     = 0,06< 0,1;

– на кінець звітного періоду

Кпл = 106958 / 91799= 1,16 < 1,5,  Кзвк = (39320- 24161) / 106958 =           = 0,14> 0,1.

При цьому,  якщо наприкінці звітного кварталу хоча б один із зазначених коефіцієнтів  перевав своє нормативне значення (Кзвк =

= 0,14 > 0,1) або протягом звітного кварталу спостерігало їх зростання (Кнпл = 1,06, Ккпл = 1,16), перевага має віддаватися  позасудовим заходам відновлення платоспроможності боржника  або його санації у процесі провадження справи про банкрутство.

Коефіцієнт поновлення платоспроможності

Кв=(1,16 + 6 / 12(1,16 – 1,06)) / 1,5 = 0,8,

 це означає, що підприємство не може поновити свою платоспроможність упродовж 6 місяців.

Для поновлення платоспроможності необхідно: по-перше,  усунути наслідки кризи; по-друге,  усунути причини кризи. Розрахуємо коефіцієнт чистої поточної ліквідності для того, щоб визначитися з  напрямком заходів фінансової стабілізації.

 

43