yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->1.1. Криза підприємства: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють

Управління финансовою санацією підприємств

 

 

Ліквідація дебіторської заборгованості

 

(33100)

33100

 

 

 

 

 

 

Разом

2400

64688

68058

 

 

 

4470

 

970

Оптимізація структури пасивів

Погашення прострочених зобов’язань  за товари, роботи, послуги

 

 

(8025)

 

(8025)

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості, у тому числі

 

 

(48624)

 

(48624)

 

 

 

 

- короткострокові кредити банку

 

 

(42)

 

(42)

 

 

 

 

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

 

 

(15822)

 

(15822)

 

 

 

 

- перед бюджетом

 

 

(16380)

 

(16380)

 

 

 

 

- з оплати праці

 

 

(16380)

 

(16380)

 

 

 

 

Разом

 

 

(56649)

 

(56649)

 

 

 

 

Таблиця 1.2.5.8  – Прогнозний баланс підприємства “Y”

Стаття балансу

Значення

на кінець звітного періоду

прогнозні після антикризових заходів

Необоротні активи, разом

 

 

у тому числі:  основні засоби

23592

21192

довгострокова дебіторська заборгованість

349

349

інші необоротні активи

220

220

Разом за розділом

24161

21761

Оборотні активи

 

 

 запаси:

 

 

             виробничі

3976

2876

            незавершене виробництво

34898

4410

дебіторська заборгованість за товари

53083

19983

грошові кошти та їх еквіваленти

301

300

інші оборотні активи

 

45