yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->3.1. Фінансовий  аналіз та антикризове управління підприємством

Управління финансовою санацією підприємств

3.      У чому полягає сутність оперативного механізму фінансової стабілізації підприємства?

4.      У чому полягає сутність стратегічного механізму фінансової стабілізації підприємства?

5.      Що таке антикризова стратегія?

6.      Стратегії антикризового управління та напрями щодо їх реалізації.

7.      Сутність і значення стратегії в антикризовому управлінні.

8.      Функції та цілі антикризового фінансового управління.

9.      Антикризова програма: основні напрями.

10.  Етапи фінансової стабілізації під час загострення кризових ситуацій.

11.  Ефективність антикризового фінансового управління.

12.  Система критеріїв оцінки ефективності антикризового фінансового управління.

13.  Сутність антикризового фінансового управління.

14.  Етапи реалізації антикризового фінансового управління на підприємстві. Охарактеризуйте їх.

15.  Механізми фінансової стабілізації підприємства.

16.  Схеми фінансування заходів фінансової стабілізації підприємства. Охарактеризуйте їх.

17.  Якщо Кпл>норм., а Кзвз<норм. то яку схему реструктуризації балансу необхідно використовувати?

18.  Якщо Кпл<норм., а Кзвз>норм. то яку схему реструктуризації балансу необхідно використовувати?

19.  Стратегічний механізм фінансової стабілізації підприємства.

20.  Тактичний механізм фінансової стабілізації підприємства.

21.  Оперативний механізм фінансової стабілізації підприємства.

ТЕМА 3

ДІАГНОСТИКА ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КРИЗИ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Фінансовий  аналіз та антикризове управління підприємством

Фінансовий аналіз - це процес дослідження фінансового стану й основних результатів фінансово-господарської діяльності підприємства  з метою виявлення резервів підвищення його ринкової вартості та забезпечення ефективного розвитку, це засіб накопичення, трансформації й використання інформації фінансового характеру.

 

 

Фінансовий аналіз є основою управління фінансами підприємства й містить у собі:

1)      аналіз фінансових результатів діяльності підприємства:

-     аналіз рівнів, динаміки та структури фінансових результатів;

-     факторний аналіз прибутків від операційної діяльності, зокрема прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг);

-     аналіз взаємозвя’зку обсягів виробництва, витрат і прибутку;

-     аналіз руху грошових потоків за напрямами діяльності підприємства;

2)      аналіз фінансового стану підприємства:

-     аналіз фінансової стійкості;

-     аналіз ліквідності балансу;

-     аналіз фінансових коефіцієнтів платоспроможності;

3)      аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності:

- аналіз ділової активності;

- факторний аналіз рівнів рентабельності;

4) оцінку фінансових потреб підприємства;

5) розподіл потоків грошових коштів залежно від конкретних планів підприємства, визначення додаткових обсягів та джерел залучення фінансових ресурсів - кредити, пошук внутрішніх резервів, додатковий випуск акцій, облігацій тощо;

6) забезпечення контролю за фінансовим станом підприємства.

Без фінансового аналізу неможливі планування, прогнозування, бюджетування, ефективне розміщення фінансових ресурсів.

Мета фінансового аналізу – це оцінка фінансового стану підприємства, резервів його діяльності та ділової активності для своєчасного виявлення та усунення недоліків у господарській діяльності з метою визначення шляхів підвищення платоспроможності, виявлення змін у фінансовому стані та основних чинників, що впливають на фінансовий стан підприємства, прогнозування основних тенденцій у фінансовому стані, оцінка підприємства з погляду його ринкової вартості.

 

47