yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->3.1. Фінансовий  аналіз та антикризове управління підприємством

Управління финансовою санацією підприємств

 

4. Оцінка фінансового стану підприємства за показниками У. Бівера

Відомий фінансовий аналітик Уїльям Бівер запропонував свою сис­тему показників для оцінки фінансового стану підприємства. З метою діагностики банкрутства він рекомендував дослідити тренди показників. Система показників Бівера та їх значення для діагностики банкрутства наведені в табл. 1.3.14.

 

Таблиця 1.3.14 – Розрахунок показників У. Бівера

Показник

Розрахунок

Значення

Коефіцієнт Бівера

(Чистий прибуток –

– амортизація) / (довгострокові зобов’язання + короткострокові зобов’язання)

0,4–0,45

0,17

–0,15

Рентабельність активів, %

(Чистий прибуток / активи) х 100%

6–8

4

–22

Фінансовій леверидж, %

(Довгострокові зобов’язання +         +  короткострокові зобов’язання) / активи

≈ 37

≈ 50

≈ 80

Коефіцієнт покриття активів чистим оборотним капіталом

(Власний капітал – необоротні активи) / активи

≈ 40

≈ 30

≈ 6

Коефіцієнт покриття

Оборотні активи / короткострокові зобов’язання

≈ 3,2

≈ 2

≈ 1

 

колонка 3 – для сталих компаній;

колонка 4 – за 5 років до банкрутства;

колонка 5 – за 1 рік до банкрутства.

 

Ця методика також не відображає всі сторони діяльності компанії і не є універсальною методикою для прогнозу ймовірності банкрутства.

Згідно з Методичними рекомендаціями[31] передбачено також розрахунок коефіцієнта Бівера з метою своєчасного виявлення тенденцій формування незадовільної структури балансу в прибуткового підприємства та попередження банкрутства. Якщо коефіцієнт Бівера протягом 1,5 – 2 років не перевищує 0,2, то структура балансу незадовільна, відбувається небажане скорочення частки прибутку, що спрямовується на розвиток виробництва. Така тенденція, в решті-решт, призводить до незадовільної структури балансу, коли підприємство починає працювати в борг, і його коефіцієнт забезпечення власними коштами стає меншим 0,1.

 

5. R-модель прогнозу ризику банкрутства

Вченими Іркутської державної економічної академії запропонована чотирифакторна модель прогнозу ризику банкрутства (модель R), що має такий вигляд:

 

,                    (1.3.13)

 

де  – оборотний капітал / активи;

 – чистий прибуток / власний капітал;

 – виручка від реалізації / активи;

 – чистий прибуток / інтегральні витрати.

 

Імовірність банкрутства підприємства відповідно до значень моделі R визначається таким чином (табл. 1.3.15).

 

Таблиця 1.3.15 – Загальна оцінка ймовірності банкрутства підприємства за R-моделлю

Значення R (коефіцієнта ймовірності банкрутства)

Імовірність банкрутства, %

Менше 0

Максимальна (90-100)

0-0,18

Висока (60-80)

0,18-0,32

Середня (35-50)

0,32-0,42

Низька (15-20)

Більше 0,42

Мінімальна (до 10)

 

До очевидних переваг цієї моделі можна віднести те, що механізм її розроблення  та всі основні етапи розрахунків досить прості й можуть бути детально пояснені та обґрунтовані. Проте необхідно зауважити, під час проведення оцінки схильності підприємства до банкрутства та розрахунку коефіцієнтів імовірності банкрутства потрібно враховувати галузеві специфіки підприємств. Тому під час проведення більш точної оцінки схильності підприємства до банкрутства потрібно розробити та користуватися галузевими коефіцієнтами ймовірності банкрутства.

 

55