yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->3.1. Фінансовий  аналіз та антикризове управління підприємством

Управління финансовою санацією підприємств

 

,                          (1.3.20)

 

,                           (1.3.21)

 

де Т – звітний період у місяцях;

Кв – коефіцієнт поновлення платоспроможності;

Ку – коефіцієнт втрати платоспроможності;

Кплк  – фактичне значення коефіцієнта поточної ліквідності на кінець звітного періоду;

Кплн – фактичне значення коефіцієнта поточної ліквідності на початок звітного періоду;

Кплнорм – нормативне значення коефіцієнта поточної ліквідності;

6 і 3 – період поновлення та втрати платоспроможності в місяцях відповідно.

 

Система  оцінних показників-індикаторів кризового стану[32]

 

Використовується система спостереження «кризового поля», що подана такими об’єктами:

-              ринковою вартістю підприємства;

-              структурою капіталу підприємства;

-              складом фінансових зобов’язань за терміновістю погашення;

-              складом активів підприємства;

-              складом поточних витрат підприємства;

-              рівенем концентрації фінансових операцій у зонах підприємницького ризику;

-              чистий грошовий потік підприємства тощо.

За кожним об’єктом спостереження формується система показників-індикаторів, що поділяється на структурні та  об’ємні індикатори. Об’ємні індикатори виражаються абсолютною сумою, структурні – відносними показниками, коефіцієнтами.

Склад індикаторів оцінки загрози банкрутства залежить від особливостей фінансової діяльності підприємства, цілей діагностики.

Аналіз матриць фінансової рівноваги

Аналіз матриць фінансової рівноваги може бути поданий матрицями фінансової стратегії, які запропоновані французькими дослідниками Ж. Фран­шоном та І. Романе[33].

 

Рейтингова оцінка на базі ринкових критеріїв фінансової стійкості підприємств

 

Р. Сайфулін і Г. Кадиков запропонували використати для експрес-оцінки фінансового стану підприємства рейтингове число:

 

,          (1.3.22)

 

де  – коефіцієнт забезпеченості власними коштами

( > 0,1);

 – коефіцієнт поточної ліквідності ( > 2);

 – інтенсивність обігу капіталу, що авансується, яка характеризує обсяг реалізованої продукції, що припадає на одну грошову одиницю коштів, укладених у діяльність підприємства ( > 2,5);

– коефіцієнт менеджменту, що характеризується відношенням прибутку від реалізації до величини виручки від реалізації (, де r – облікова ставка НБУ);

– рентабельність власного капіталу – відношення балансового прибутку до власного капіталу ( > 0,2).

Якщо рейтингове число R для підприємства має значення більше 1, то підприємство знаходиться у задовільному стані. Якщо значення R менше 1, то це характеризується як незадовільний стан. Рейтингова оцінка фінансового стану може застосовуватися з метою класифі­кації підприємств за рівнем ризику, взаємовідносин із ними банків, інвестиційних компаній, партнерів. Діагностика неспроможності на базі рейтингового числа, однак, не дозволяє оцінити причини потрапляння підприємства «в зону неплатоспроможності». Крім того, нор­мативний зміст коефіцієнтів, що використовуються для рейтингової оцінки, також не враховує галузевих особливостей підприємств.

 

59