yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->3.1. Фінансовий  аналіз та антикризове управління підприємством

Управління финансовою санацією підприємств

Межі класів відповідно до критеріїв

I клас

II клас

III клас

IV клас

V клас

Рентабельність сукупного капіталу, %

30 і вище

(50 балів)

29,9–20

(49,9–35 балів)

19,9–10

(34,9–20 балів)

9,9–1

(19,9–5 балів)

Менше 1

(0 балів)

Коефіцієнт поточної ліквідності

2,0

(30 балів)

1,99–1,7

(29,9–20 балів)

1,69–1,4

(19,9–10 балів)

1,39–1,1

(9,9–1 бал)

1 і нижче

(0 балів)

Коефіцієнт фінансової незалежності

0,7 і вище

(20 балів)

0,69–0,45

(19,9–10)

-

-

-

 

Шестифакторна математична модель О. П. Зайцевої

 

Методика призначена для визначення ймовірності банкрутства, в якій використані шість коефіцієнтів. Методика також враховує дотримання підприємством рекомендованих (мінімальних) значень коефіцієнтів.

1)      К1 – коефіцієнт збитковості підприємства, що характеризується відношенням чистого збитку до власного капіталу;

2)      К2 – відношення кредиторської заборгованості до дебіторської;

3)      К3 – показник співвідношення короткострокових зобов’язань і найбільш ліквідних активів, цей коефіцієнт є оберненою величиною показника абсолютної ліквідності;

4)      К4 – коефіцієнт збитковості реалізації продукції, що характеризується відношенням чистого збитку до обсягу реалізації цієї продукції;

5)      К5 – співвідношення позикового і власного капіталів;

6)      К6 – коефіцієнт завантаження активів як величина, обернена коефіцієнту оборотності активів.

Комплексний коефіцієнт банкрутства розраховують за формулою з такими ваговими значеннями:

 

Ккомпл = 0,25 К1 + 0,1 К2 + 0,2 К3 + 0,25 К4 + 0,1 К5 + 0,1 К6,   (1.3.23)

 

 

Вагові значення показників для комерційних організацій були визначені експертно. Після розрахунку фактичного комплексного коефіцієнта банкрутства його необхідно зіставити з нормативним, який розраховують на основі рекомендованих мінімальних значень показників:

-            коефіцієнта збитковості підприємства – 0;

-            співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості – 1;

-            показника співвідношення короткострокових зобов’язань і найбільш ліквідних активів – 7;

-            збитковості реалізації продукції – 0;

-            співвідношення позикового і власного капіталів – 0,7;

-            коефіцієнта завантаження активів – значення коефіцієнта завантаження в попередньому періоді.

Якщо фактичний комплексний коефіцієнт більший від нормативного, то ймовірність банкрутства велика, а якщо менший, то ймовірність банкрутства відносно мала[35].

 

Інтегральна бальна оцінка фінансової стабільності

 

 

Суть методики полягає у класифікації підприємств за ступенем ризику, виходячи з фактичного рівня показників фінансової стійкості й рейтингу кожного показника, вираженого у балах. В основу методики покладено розподіл балів залежно від рівня того чи іншого коефіцієнта порівняно з деякими нормативним значенням (табл. 1.3.17). Необхідно відзначити, що в розглянутому методі використаний обмежене коло показників (коефіцієнти ліквідності та фінансової стійкості), зовсім не відображені показники ефективності роботи підприємства та оборотності різних активів.

 

61