yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->3.1. Фінансовий  аналіз та антикризове управління підприємством

Управління финансовою санацією підприємств

У рамках методики виділено такі типи підприємств (згідно з їх фінансовим станом):

- I клас – підприємства з достатнім запасом фінансової стійкості, що дозволяє бути впевненим у поверненні позикових засобів;

- II клас – підприємства, що демонструють деякий ступінь ризику із заборгованості, але ще не розцінюємо як ризиковані;

- III клас – проблемні підприємства, у даному випадку навряд чи існує ризик втрати засобів, однак повне отримання відсотків дещо сумнівне;

- IV клас – підприємства з високим ризиком банкрутства навіть після вжиття заходів щодо фінансового оздоровлення кредитори ризикують втратити свої кошти й відсотки;

- V клас – підприємства найвищого ризику, практично недієздатні;

- VI клас – банкрути.

Виставлені бали підсумовують, а потім визначають, до якого класу належить оцінюване підприємство.

 

 

Рейтингова оцінка фінансово-економічного стану підприємства

 

 

Методика розроблена А. В. Графів, який пропонує використовувати рейтингову оцінку підприємств на основі порівняння основних фінансових коефіцієнтів із нормативними показниками, що робить її дещо схожою з попередньої методикою. Встановлюють діапазон допустимих значень коефіцієнтів. Числові значення коефіцієнтів, що виходять за межі діапазону (верхньої та нижньої меж) нормативних значень, оцінюються балом «Відмінно» (5) або «Незадовільно» (2) залежно від специфіки показників.

 

 

 

 

Таблиця 1.3.17 – Групування підприємств за критерієм оцінки фінансового стану

Показник

Межі класів  відповідно до критеріїв

I клас

II клас

III клас

IV клас

V клас

VI клас

Коєфіцієнт абсолютної ліквідності

0,25 і вище

(20 балів)

0,2

(16 балів)

0,15

(12 балів)

0,1

(8 балів)

0,05

(4 бал)

< 0,05

(0 балів)

Коєфіцієнт швидкої ліквідності

1 і вище

(18 балів)

0,9

(15 балів)

0,8

(12 балів)

0,7

(9 балів)

0,6

(6 балів)

< 0,5

(0 балів)

Коефіцієнт поточної ліквідності

2 і вище

(16,5 балла)

1,9–1,7

(15–12 балів)

1,6–1,4

(10,5–7,5 бала)

1,3–1,1

(6–3 бала)

1

(1,5 бала)

< 1

(0 балів)

Коефіцієнт фінансової незалежності

0,6 і вище

(17 балів)

0,59–0,54

(15–12 балів)

0,53–0,43

(11,4–7,4 бала)

0,42–0,41

(6,6–1,8 бала)

0,4

(1 бал)

< 0,4

(0 балів)

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

0,5 і вище

(15 балів)

0,4

(12 балів)

0,3

(9 балів)

0,2

(6 балів)

0,1

(3 бали)

< 0,1

(0 балів)

Коефіцієнт забезпеченості власним капіталом

1 і вище

(15 балів)

0,9

(12 балів)

0,8

(9 балів)

0,7

(6 балів)

0,6

(3 бали)

< 0,5

(0 балів)

Мінімальне значення межі (балів)

100

85–64

63,9–56,9

41,6–28,3

18

 

 

Числові значення коефіцієнтів, що знаходяться всередині нормативного діапазону, оцінюються балом «Добре» (4) або «Задовільно» (3) залежно від того, наскільки вони наближені до «відмінною» або «незадовільною» межі діапазону (табл. 1.3.18).

 

62