yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->3.1. Фінансовий  аналіз та антикризове управління підприємством

Управління финансовою санацією підприємств

Дуже висока

ВнА -середня вартість необоротних активів; З - середня сума поточних запасів товарно-матеріальних цінностей; (без запасів сезонного зберігання); ВК - середня сума власного капіталу; ДК - середня сума довгострокових кредитів; КК - середня сума короткострокових кредитів

 

Модель відображає використовувану підприємством політику фінансування активів (відповідно консервативну, помірну, агресивну і занадто агресивну). В останньому випадку дуже висока ймовірність банкрутства виникає у зв’язку з тим, що загальна сума грошових активів, короткострокових фінансових вкладень та дебіторської заборгованості підприємства не дозволяє погасити його зобов’язання з поточної кредиторської заборгованості з товарних операцій і внутрішніх розрахунків (не враховуючи необхідності повернення банківських позик).

 

Методика, рекомендована українським законодавством

 

З метою забезпечення однозначності підходів під час оцінки фінансово-господарського стану  підприємств і виявлення ознак імовірності банкрутства Міністерством економіки України розроблені «Методичні рекомендації з виявлення ознак неплатоспроможності підприємств і ознак дій з прихованого банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства»[37].

Згідно з цими рекомендаціями проводяться:

1)   оцінка підприємства з позиції неплатоспроможності та наявності ознак банкрутства;

2)   аналіз факторів, що призвели до неплатоспроможності, та визначення доцільності санації підприємства (аналіз основних засобів та інших необоротних активів; оцінка структури оборотних активів; аналіз власних оборотних коштів; аналіз стану дебіторської заборгованості; аналіз кредиторської заборгованості; аналіз прибутковості; аналіз трудових ресурсів; аналіз витрат виробництва; аналіз інвестицій та інновацій).

 

Експертні методики

 

Орієнтація на якийсь один критерій, навіть дуже привабливий з позиції теорії, на практиці не завжди виправдана. Тому багато аудиторських фірм та інших компаній, що займаються аналітичними оглядами, прогнозуванням та консультуванням, використовують для аналітичних оцінок системи критеріїв, тобто різноманітні порівняльні, якісні методики оцінки банкрутства. Використання таких методик для подібного дослідження містить у собі як переваги, так і недоліки. Основною перевагою є те, що за допомогою цих методик можна аналізувати ті процеси, які неможливо описати методами, що працюють з однією оцінкою. Але у цьому є і свої мінуси: набагато легше прийняти рішення в умовах однокритеріальної задачі, ніж за умов багатокритеріальної. Разом з тим будь-яке прогнозне рішення подібного роду незалежно від числа критеріїв є суб’єктивним, а розраховані значення критеріїв мають швидше характер інформації до роздуму, ніж спонукальних стимулів для прийняття негайних рішень. До якісних прогнозних методик відносять:

1. Методику В. Ковальова.

2. Метод Аргенті (А-рахунок).                           

3. Методику компанії ERNST & WHINNEY.

4. Метод Скоуна.       

   Методики прогнозування банкрутства, що ґрунтуються на використанні порівняльного аналізу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64