yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->3.1. Фінансовий  аналіз та антикризове управління підприємством

Управління финансовою санацією підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз результатів використання різних тестів для оцінки ймовірності банкрутства, наведений Ю. Великим та  О. Проскурою[38], показує, що не виключені протилежні судження про рівень кризового стану на підприємстві та можливість його банкрутства (табл. 1.3.20).

Таблиця 1.3.20 – Діагностика банкрутства вітчизняних підприємств за різними моделями

Модель

Ступінь загрози банкрутства, частка підприємств у відсотках до загальної кількості аналізованих

мала

можлива

велика

банкрут

Двофакторна Альтмана

100

 

 

 

П’ятифакторна Альтмана

95

 

5

 

Ліса

49

 

51

 

Таффлера

44

18

38

 

Спрингейта

52

 

48

 

О. Терещенка

40

32

24

4

Методичні рекомендації Мінекономіки України

5

73

19

3

Питання та завдання для самостійного виконання, наукові дискусії 

 

1.             Банкрутство як невід’ємний елемент ринкової економіки.

2.             Застосування різних методик оцінки ймовірності банкрутства при управлінні фінансами підприємства.

3.             Банкрутство підприємств та економіка регіону.

4.             Підприємницька відповідальність та функціонування підприємств.

5.             Банкрутство підприємств та соціальна відповідальність.

6.             Актуальні проблеми появи та реалізації ризикових ситуацій у бізнесі.

7.             Вплив облікової політики на ймовірність банкрутства.

8.             На які питання можуть бути отримані відповіді у процесі експрес-діагностики фінансового стану підприємства? Які інформаційні джерела використовуються в цьому виді аналізу?

9.             Що розуміють під власними оборотними коштами? Чи може бути їх величина від’ємною?

10.         У чому полягає проведення фундаментальної діагностики банкрутства підприємства?

11.         Який, на ваш погляд, економічний зміст показника ймовірності банкрутства, що розраховується за моделлю Альтмана?

12.         З якою метою та у яких випадках застосовується розрахунок коефіцієнта Бівера?

13.         З якою метою розраховуються інтегральні показники за моделями Альтмана, Тішшоу, Ліса, Терещенка і т.д.?

14.         Які методики застосовуються при оцінці ймовірності банкрутства підприємства?

15.         Як розрахувати коефіцієнт поновлення платоспроможності? Як розрахувати коефіцієнт втрати платоспроможності?

16.         У яких випадках розраховуються коефіцієнти втрати й поновлення платоспроможності?

 

65