yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->3.1. Фінансовий  аналіз та антикризове управління підприємством

Управління финансовою санацією підприємств

17.         Які коефіцієнти використовуються для аналізу банкрутства за шестифакторною моделлю Зайцевої?

18.         Яка основна суть та в чому полягає методика розрахунку інтегральної бальної оцінки фінансової стабільності?

19.         У чому полягає призначення основних показників фінансової звітності?

20.         Що являє собою аналіз матриць фінансової рівноваги?

21.         У якій методиці застосовується рейтингове число? Які коефіцієнти беруть участь у його розрахунку?

22.         Які основні етапи методики рейтингової оцінки на базі ринкових критеріїв фінансової стійкості підприємств?

23.         Методика кредитного скорингу. З якою метою вона застосовується?

24.         Удосконалення методики фінансового аналізу як методу превентивного контролю в антикризовій системі управління підприємством.

25.         Інструменти антикризового управління підприємством.

26.         Оцінка ефективності управління підприємством з використання системи збалансованих показників.

27.         Управління платоспроможностю підприємства.

28.         Критерій наплатоспроможності підприємства та методика його розрахунку.

29.         Методики прогнозування банкрутства, що ґрунтуються на використанні порівняльного аналізу

30.         Експертні методики. Переваги та недоліки.

31.         Законодавчо визнанні методики оцінки ймовірності банкрутства.

32.         Недоліки зарубіжних методик оцінки ймовірності банкрутства.

33.         Ймовірність банкрутства та фінансова безпека підприємства.

34.         Галузеві особливості при оцінки ймовірності банкрутства.

35.         Оцінка кризового стану підприємства та оцінка ймовірності банкрутства: методики.

36.         Моніторинг зовнішнього та внутрішнього середовища.

37.         Інформаційне забезпечення оцінки ймовірності банкрутства.

38.         Діагностика ймовірності банкрутства: економічна сутність.

39.         Етапи проведення експрес-діагностіки фінансового стану підприємства.

40.         Діагностика ризику банкрутства підприємства.

 

Завдання 1.3.1. Підприємство має таку структуру балансу.

Таблиця 1.3.1.1 -  Баланс підприємства на 31.12. 20___ року, тис.грн (фрагмент)

Актив

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Необоротні активи

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

   Залишкова вартість

12500

12000

   первісна вартість

15000

15000

   накопичена амортизація

2500

3000

Основні засоби:

 

 

   Залишкова вартість

137000

139500

   первісна вартість

310000

335000

Знос

173000

195500

Інші фінансові інвестиції

12520

18820

Разом за розділом

162020

170320

Оборотні активи

 

66