yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->4.1. Економічна сутність фінансової стратегії

Управління финансовою санацією підприємств

Застосування окремих елементів фінансової стратегії має ситуаційний характер: конкретні фактори, включаючи соціально-економічні і політичні, визначають вибір тієї чи іншої їх комбінації у різних варіантах.

Аналіз та узагальнення досліджень  за даною проблематикою доводить:

- по-перше, визначення поняття “фінансова стратегія підприємства” має два аспекти трактування: 1) фінансова стратегія – це сукупність цілей, задач, планових фінансових результатів, які підприємство використовує у фінансовій діяльності для прийняття рішень. Цієї думки тримаються  І. Бланк, З. Шершньова, С. Оборська та інші; 2) фінансова стратегія – це система методів перспективного планування, яка орієнтована на фінансове збалансування та координацію дій. На цьому наполягають Л. Павлова, А. Крутик, М. Хайкін, Н. Горицька та інші;

 Дослідження щодо сутності фінансової стратегії[39]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- по друге, зміст фінансової стратегії визначається факторами зовнішнього та внутрішнього середовища, а сутність фінансової стратегії розкривається її функціями, які поєднують функції фінансів підприємств та функції стратегічного управління підприємством, а саме: організаційну, інформаційну, забезпечення ресурсами, розподільчу, оптимізації, адаптивну, контрольну, антикризову.

 

Фактори, що визначають вибір фінансової стратегії підприємства

 

Розроблення фінансової стратегії вимагає обґрунтованого підходу. Стратегічні рішення нелегко стандартизувати і не існує однієї схеми, за допомогою якої можна було б вирішувати всі стратегічні проблеми. У той самий час даний процес здійснюється в конкретних рамках, залежить від великої кількості факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Тому для запобігання помилкам у виборі виду фінансової стратегії і напрямків розвитку важливо визначити, які економічні, політичні, науково-технічні, соціальні й інші фактори впливають на підприємство, виявити ступінь їх впливу на підприємство, розробити заходи для зменшення залежності від їх впливу. Усі фактори можна розділити на дві групи: зовнішні й внутрішні. Класифікація факторів, що впливають на розроблення фінансової стратегії підприємства, наведена на рис. 1.4.2. Фінансова стратегія повною мірою визначається вищенаведеними факторами, при цьому в ході її розроблення і реалізації необхідно враховувати специфіку їх впливу на фінансові показники діяльності підприємства.

4.2 Модель розроблення фінансової стратегії підприємства

Розроблення фінансової стратегії є необхідною умовою  успішного розвитку підприємства у довгостроковій перспективі.  Процес прийняття управлінських рішень щодо майбутньої діяльності підприємства у фінансовій сфері варто віднести до стратегічного фінансового управління. Шляхом постановки цілей і задач, вибору й обґрунтування варіантів їх досягнення реалізується процес розроблення фінансової стратегії підприємства.

Фінансова стратегія формується  у процесі  стратегічного фінансового планування, що на відміну від довгострокового фінансового планування, що базується на концепції екстраполяції сформованих тенденцій розвитку, враховує не лише ці тенденції, але й систему можливостей і небезпек і припускає вибудовування вектора аналізу і прийняття управлінських рішень з майбутнього в сьогодення.

На відміну від стратегічного фінансового планування, що являє собою визначення перспективних фінансових задач і розроблення програми ефективних дій, націлених на виконання цих задач, процес розроблення фінансової стратегії використовує спеціальні інструменти і методи, що дозволяють одержати дані про тенденції розвитку середовища й адекватні йому дії підприємства.

 

68