yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->4.1. Економічна сутність фінансової стратегії

Управління финансовою санацією підприємств

Враховуючи вищезазначене, а також те, що стратегічне фінансове планування діяльності підприємства є функцією управління, що забезпечує основу для всіх управлінських рішень, наведемо наступний взаємозв’язок перелічених вище елементів (рис. 1.4.3).

Модель розроблення фінансової стратегії підприємства містить такі взаємозалежні етапи:

1. Аналіз існуючих загальної та функціональних стратегій.

2. Постановка цілей та задач.

3. Аналіз та оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища, фінансового потенціалу підприємства.

4. Вибір критеріїв (показників) оптимізації фінансової діяльності.

5. Оцінка стратегічних альтернатив та вибір найбільш ефективної фінансової стратегії.

6. Планування заходів та  реалізація стратегії; контроль.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4.2 – Фактори що впливають на процес формування фінансової стратегії

Реалізація етапів щодо розроблення фінансової стратегії, а також її опрацювання і коригування, одержання інформації про сьогодення і побудова прогнозів стосовно майбутнього здійснюються за допомогою способів досягнення її цілей і задач, спрямованих на формування і розподіл фінансових ресурсів, забезпечення фінансової безпеки і підвищення якості фінансової діяльності. Першорядними методами фінансової стратегії є: метод стратегічного фінансового планування, метод фінансового прогнозування, метод фінансового моделювання і метод сценаріїв.

Зокрема, як методи фінансової стратегії також існують інструменти фінансової стратегії, за допомогою яких досягається ефективне розроблення і реалізація фінансової стратегії. До інструментів фінансової стратегії відносять: фінансову політику, фінансову реструктуризацію, глобалізацію, диверсифікацію, інформаційне забезпечення.

Розроблення фінансової стратегії повинно відповідати таким  вимогам.

1. Послідовність розроблення.

2. Перманентність розроблення.

3. Відповідність генеральної стратегії.

4. Відповідність зовнішньому і внутрішньому середовищу.

Усі вимоги важливі, але останнє є основним: фінансова стратегія повинна спиратися на систему фінансових показників діяльності підприємства, утілення яких у стратегічному періоді дозволить досягти поставленої цілі, домогтися переваги перед конкурентами, підвищити ринкову вартість підприємства.

Пропоновані інструменти і методи дозволяють не лише дати відповідь на питання про значення того чи іншого підсумкового показника, але і вивчити вплив визначальних його фінансових параметрів. Це важливо для розроблення фінансової стратегії, яка повинна мати ієрархічну структуру: формування основної мети фінансової стратегії; розроблення системи задач, що забезпечують її досягнення; розрахунок фінансових показників, що знаходяться в основі поставлених задач; оцінка впливу  нормативів на основні фінансові показники; вироблення пропозицій з оптимізації значень нормативів і фінансових показників (рис.1.4.4).

За базовий варіант розроблення фінансової стратегії може бути взятий такий, що наведений на рис.1.4.5.

4.3 Методи й інструменти розроблення фінансової стратегії

Основою фінансової стратегії є фінансові показники, а до інструментів фінансової стратегії відносять: фінансову політику, фінансову реструктуризацію, диверсифікацію тощо. Цілі та напрями фінансової стратегії впливають на вибір інструментів та методів розроблення фінансової стратегії.  При розробленні фінансової стратегії відповідно до напрямів (цілей) використовують такі інструменти та методи:

 

69