yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->4.1. Економічна сутність фінансової стратегії

Управління финансовою санацією підприємств

1) для оцінки та вибору ефективного використання капіталу: рентабельність активів та рентабельність власного капіталу (модель Дюпона).

Основним фінансовим показником, що характеризує використання активів, цільове значення якого повинно бути обґрунтоване у процесі

розроблення фінансової стратегії, є рентабельність активів (ROA). Його моделювання здійснюється з використанням формули Дюпона, що дає можливість оцінювати менеджмент підприємства не лише з боку прибутковості продажів, але і з боку ефективності використання

 

Рисунок 1.4.4 – Процес розроблення фінансової стратегії підприємства

 

 

Рисунок 1.4.5 –  Базовий варіант розроблення фінансової стратегії підприємства

активів і дозволяє визначити, за рахунок яких факторів відбувається зміна рентабельності інвестованого капіталу:

 

 ,                                  (1.3.24)

,                                   (1.3.25)

 

де ROA – рентабельність активів;

NP  – чистий прибуток;

A – активи;

Ps – рентабельність продажів;

RO – коефіцієнт оборотності активів, ресурсовіддача.

Для власників (акціонерів) ключовим показником ефективності використання акціонерного капіталу є рентабельність акціонерного капіталу, що прогнозується за допомогою модифікованої формули Дюпона:

 

,                                  (1.3.26)

 

 ,                                (1.3.27)

 

  ,                                (1.3.28)

 

де ROE – рентабельність акціонерного (власного) капіталу;

E – акціонерний (власний) капітал;

FL – фінансовий важіль, мультиплікатор власного капіталу; 

RОє – коефіцієнт оборотності власного капіталу.

Моделювання показників рентабельності активів і власного капіталу у межах розроблення фінансової стратегії дозволить управляти нормою прибутку на капітал, тобто виявляти способи її підвищення, удосконалювати напрями вкладення капіталу;

2) для визначення можливостей розвитку підприємства з урахуванням взаємозв’язаних маркетингових, виробничих та фінансових вимог: модель SGR (Sustainable growth rate) – рівень досягнення зростання.

Важливим інструментом фінансового прогнозування  при розробленні фінансової стратегії, є моделювання майбутнього підприємства з позиції його стійкого зростання за допомогою коефіцієнта стійкого зростання  - моделі SGR. На його основі визначається компроміс між бажаними показниками зростання підприємства і реальними умовами зовнішнього і внутрішнього середовища. Розраховане значення SGR показує максимальний коефіцієнт зростання продажів, погоджений з іншими фінансовими коефіцієнтами.

Для розрахунку SGR застосовуються такі формули.

Моделювання  при стабільних факторах середовища

 

 ,                 (1.3.29)

 

де  r – коефіцієнт реінвестування прибутку, який відображає дивідендну політику.

Моделювання при факторах середовища, що змінюються:

 

 

,       (1.3.30.)

 

де E0 – величина власного капіталу у звітному році;

S0 – виторг від продажів у звітному році;

ENEW – планові надходження від емісії акцій;

Div – сума дивідендів, що плануються.

Модель SGR враховує характеристику різних сторін фінансово-господарської діяльності підприємства: виробничої (RO-ресурсовіддача), фінансової (FL-структура джерел фінансування), взаємодвідносини між власниками підприємства і його менеджерами (r - дивідендна політика), положення підприємства на ринку (Ps - рентабельність продажів);

 

70