yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->4.1. Економічна сутність фінансової стратегії

Управління финансовою санацією підприємств

3) для оцінки фінансової безпеки діяльності підприємства: моделі оцінки імовірності банкрутства.

Вид розроблюваної фінансової стратегії повинен відповідати умовам зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства. Для вибору конкретного її виду, а саме визначення доцільності формування фінансової  стратегії виживання чи стабілізації використовують різні методики оцінки ймовірності банкрутства. Використання їх у межах вже розробленої фінансової стратегії дозволяє підвищити рівень фінансової безпеки підприємства;

4) для вибору раціонального співвідношення джерел фінансування: метод  EBIT-EPS (Earnings before interest and taxes/ Earnings per share: прибуток до виплати відсотків та податків/ прибуток на акцію).

 Найважливішим показником, що характеризує фінансовий стан акціонерного товариства, є прибуток у розрахунку на одну звичайну акцію EPS. Зростання показника EPS трактується інвесторами як зростаняя вартості компанії-емітента.

Для розрахунку показника застосовується така формула:

 

  ,           (1.3.31)

 

де EBIT – прибуток до виплати відсотків і податків;

I – відсотки з позикових коштів, що відносять на витрати;

T – ставка оподаткування прибутку;

Dp – дивіденди, що виплачуються за привілейованими акціями;

S – кількість розміщених звичайних акцій.

Для правильного розрахунку важливо визначити середнє число акцій з урахуванням усіх змін, що відбулися за рік, у їх складі.

Управління структурою капіталу підприємства входить до складу пріоритетних напрямів фінансової стратегії.

Даний процес повинен відповідати таким принципам:

- оптимізація структури капіталу з метою зростання ринкової вартості компанії;

- вибір раціональних джерел фінансування за критерієм мінімізації середньозваженої ціни капіталу;

- забезпечення необхідного рівня фінансової стійкості компанії.

Перший із названих принципів реалізується за допомогою методу EBIT-EPS, що застосовується для вибору оптимальної схеми фінансування за критерієм максимізації показника EPS. Метод дозволяє визначити таку величину прибутку до сплати податків і відсотків за кредит (EBIT), при якій величина прибутку на акцію (EPS) при фінансуванні за рахунок як позикових, так і власних коштів буде однаковою. Визначення такої рівності дозволяє у стратегічному періоді робити мотивований вибір між фінансуванням діяльності за рахунок власних чи позикових коштів, визначати їх краще співвідношення;

5) для оцінки ресурсів: середньозважену вартість капіталу (WACC – Weighted Average Cost of Capital); метод EVA (Economic Value Added).

Вибір раціональних джерел фінансування здійснюється за критерієм мінімізації середньозваженої вартості капіталу (WACC), що є важливим параметром при розробленні фінансової стратегії.

Обмеженням ціни капіталу, з конкретного джерела, є рівень прогнозованої рентабельності активів, у які інвестуються дані фінансові ресурси. Обмеженням середньозваженої вартості капіталу є прогнозована рентабельність усіх активів підприємства. Тому необхідною умовою, яку повинні задовольняти положення розроблюваної фінансової стратегії, є таке: ROA > WACC.

Середньозважена величина витрат із залучення капіталу (WACC) розраховується в такий спосіб:

 

  ,                  (1.3.32)

 

де Ki – ціна i-го джерела залучення капіталу;

Di – частка i-го джерела в загальному обсязі фінансування.

При визначенні оптимальної структури капіталу з урахуванням необхідного забезпечення необхідної фінансової стійкості підприємства доцільно використовувати коефіцієнт фінансового важеля, що становить відношення позикового капіталу до власного.

При визначенні раціонального рівня фінансового важеля необхідно виходити з таких положень:

 

71