yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->5.1. Економічна сутність банкрутства та його види

Управління финансовою санацією підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санація підприємства проводиться у зв’язку із:

-     забезпеченням подальшого розвитку пріоритетних галузей національної економіки;

-     галузевою або міжгалузевою переорієнтацією діяльності підприємства;

-     здійсненням антимонопольних заходів;

-     в інших випадках з ініціативи органу, уповноваженого управляти державним майном.

Санація підприємства здійснюється шляхом:

-     погашення боргів підприємства;

-     злиття збиткових підприємств з фінансово міцними підприємствами;

-     переоформлення короткотермінових кредитів у довготермінові;

-     випуску і розміщення цінних паперів для мобілізації фінансових ресурсів;

-     продажу майна підприємства-боржника або передачі його в оренду;

-     перетворення підприємства-боржника в інше підприємство, у тому числі засноване на колективній та інших формах власності.

Виходячи із правової сутності, класифікувати санацію необхідно за такими критеріями:

-     за критерієм специфіки правового стану чи специфіки діяльності боржника: загальні і спеціальні процедури санації;

-     за критерієм порядку входження у судові процедури: добровільні і примусові процедури санації;

-     за критерієм формалізації порядку здійснення процедур: досудові і судові процедури;

-          за критерієм заходів, що застосовуються для поновлення платоспроможності боржника: організаційні (заміна керівництва, форми власності, організаційно-правової форми тощо), виробничо-технічні (перепрофілювання виробництва, закриття нерентабельних виробництв тощо) та заходи, які не узагальнюються автором, але, на нашу думку, їх можна назвати фінансовими (переведення боргу, продаж майна тощо);

-     за критерієм термінів здійснення судові процедури розподіляються на: процедури, що здійснюються у рамках чинного законодавства, та процедури, термін яких може бути продовжено згідно із законодавством.

Виходячи з економічної сутності санації, можна також запропонувати класифікацію її видів за такими ознаками:

-     залучення додаткових фінансових ресурсів;

-     джерело фінансування санації;

-     взаємозалежність із процедурою банкрутства;

-     ініціатор санації;

-     масштаб і методи санації;

-     повнота виконання обов’язків по закінченні санації;

-     наявність державної підтримки (табл. 1.5.24).

На підставі поданих класифікацій підприємство може обрати ті з них, які максимально відповідають глибині його кризового стану, можливості пошуку власниками фінансових ресурсів, відносин із кредиторами, ймовірності порушення справи про банкрутство тощо. При цьому якщо санація є автономною, то власники і менеджери підприємства мають повне право у виборі методів її проведення. Якщо ж санація є зовнішньою, але здійснюється до початку порушення провадження у справі про банкрутство, то свобода дій підприємства, що є об’єктом санації, певною мірою обмежується намірами зовнішнього санатора.

У багатьох літературних джерелах розглядають також автономну санацію, здійснювану з використанням власних коштів підприємства та капіталу його власників, і зовнішню санацію, що відбувається за рахунок коштів кредиторів і держави. Окремий вид санації підприємств – це санація за державної фінансової підтримки. Держава може фінансувати санаційні заходи на поворотній або безповоротній основі. Іноді вона може вдатися до непрямих методів сприяння санації суб’єктів господарювання: податкові пільги, створення особливих умов підприємницької діяльності і т. ін.

 

74