yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->5.1. Економічна сутність банкрутства та його види

Управління финансовою санацією підприємств

Третій етап. Ліквідаційна комісія виконує свої функції, передбачені чинним законодавством. До основних функцій ліквідаційної комісії (ліквідаторів) належать такі:

-  управління майном підприємства, що ліквідується;

-  опублікування оголошення про ліквідацію суб’єкта підприємницької діяльності в офіційних друкованих органах;

-  інвентаризація та оцінювання наявного майна підприємства, що ліквідується;

-  визначення ліквідаційної маси та розпоряджання нею;

-  реалізація майна та інші заходи, спрямовані на задоволення вимог кредиторів;

-  стягнення дебіторської заборгованості та виконанняя розрахунків із кредиторами;

-  складання ліквідаційного балансу та подання його на затвердження власникові або органу, який призначив ліквідаційну комісію;

-  прийняття рішення про звільнення персоналу, у тому числі директора;

-  виконання дій, що мають на меті повну ліквідацію юридичної особи, тобто вилучення її з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій.

Найважливішою функцією ліквідаційної комісії є робота з майном підприємства: інвентаризація, оцінювання, визначення ліквідаційної маси (активів) та реалізація.

Після реалізації майна підприємства ліквідаційна комісія розраховується з найманими працівниками, бюджетом, кредиторами та власниками корпоративних прав по черзі та згідно з реєстром вимог кредиторів. За результатами своєї діяльності комісія складає звіт і ліквідаційний баланс та подає його на затвердження вищому органу, який її призначив.

Арбітражний керуючий (ліквідатор) за виконання функцій ліквідатора майна банкрута отримує винагороду, розмір якої визначають кредитори. Коли ліквідаційну комісію призначають збори засновників підприємства, вони ж визначають і розмір винагороди її членам.

Четвертий етап. Державний податковий орган, отримавши від платника податків заяву про зняття з обліку, а також на підставі інформації про порушення справи про банкрутство приймає рішення про документальну перевірку такого платника податків. Після відповідної перевірки у разі, коли встановлено відсутність заборгованості перед бюджетами, державний податковий орган знімає підприємство з обліку та складає довідку про зняття з обліку платника податків, яка надсилається до органів державної реєстрації.

Платник податків знімається з обліку в державному податковому органі за наявності повідомлення від установи банку про закриття такому платнику рахунків. Облікові справи стосовно платників податків, які зняті з обліку в податкових органах, зберігаються впродовж року і після закінчення цього терміну здаються до архіву державного податкового органу.

Якщо після проведеної перевірки платника податків встановлено факт заборгованості його перед бюджетом, державний податковий орган не знімає його з обліку, а складає повідомлення про наявність обов’язків зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) за спеціальною формою, яка надсилається ліквідаційній комісії. Вимоги податкових органів повинні задовольнятися за рахунок виручки від реалізації ліквідаційної маси. Підприємство знімається з податкового обліку, якщо воно погасило заборгованість перед бюджетом.

Коли боржник, щодо якого власник прийняв рішення про ліквідацію, не має майна, якого б вистачило, аби погасити заборгованість перед бюджетом та задовольнити вимоги інших кредиторів, таке підприємство ліквідується в порядку, передбаченому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», де передбачено, що в разі недостатності майна для задоволення вимог кредиторів ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов’язаний звернутися до господарського суду із заявою стосовно порушення справи про банкрутство такої юридичної особи.

 

76