yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->6.1. Провадження у справі про банкрутство

Управління финансовою санацією підприємств

За результатами розгляду заяви стосовно порушення справи про банкрутство юридичної особи, майна якої недостатньо для задоволення вимог кредиторів, господарський суд визнає боржника, який ліквідується, банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру, призначає ліквідатора.

Недотримання цього порядку є підставою для відмови внести запис про ліквідацію юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості підприємства його активи не підлягають розподілу між зацікавленими особами до вирішення спору в судовому порядку.

Після завершення розрахунків з кредиторами та бюджетом складається ліквідаційний баланс.

П’ятий етап. Розглядається та затверджується ліквідаційний баланс підприємства органом, який призначив ліквідаційну комісію. За результатами розгляду приймається ухвала про затвердження (чи незатвердження) ліквідаційного балансу та (у разі затвердження балансу) про ліквідацію юридичної особи.

Шостий етап. Після закриття рахунків, зняття з податкового обліку та затвердження ліквідаційного балансу суб’єкт підприємницької діяльності звертається до відповідних органів внутрішніх справ та здає свої печатки та штампи. Документи, які належать підприємству і підлягають довгостроковому зберіганню, здаються в архів.

Сьомий етап. Заключний етап ліквідації підприємства зводиться до виключення юридичної особи з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Питання для самоконтролю та наукові дискусії

 

1.       Роль інституту банкрутства у ринковій економіці.

2.       Становлення інституту банкрутства в Україні.

3.       Які види банкрутства ви знаєте?

4.       Показники виявлення фіктивного банкрутства.

5.       Показники виявлення доведення до банкрутства.

6.       Показники виявлення приховування банкрутства.

7.       Сутність та економічні наслідки банкрутства.

8.       Сутність санації.

9.       Види санації та їх особливості.

10.   Причини та симптоми банкрутства.

11.   Ліквідація збанкрутілих підприємств.

12.   Критерії класифікації санації виходячи із правової сутності.

13.   Критерії класифікації санації виходячи із економічної сутності.

14.   Етапи ліквідації підприємства.

15.   Функції ліквідаційної комісії.

16.   З якого моменту вважається, що суб’єкт підприємницької діяльності підприємство є ліквідованим?

17.    Що таке «чиста санація»?

18.   Що таке фіктивне і навмисне банкрутство?

 

 

 

ТЕМА 6

 

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ БАНКРУТСТВА, САНАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

6.1. Провадження у справі про банкрутство

Справи про банкрутство підвідомчі господарським судам України і розглядаються за місцезнаходженням боржника. Провадження у справі здійснюється за правилами, встановленими Господарським процесуальним кодексом України. З дня винесення ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство рішення про реорганізацію або ліквідацію особи боржника приймається у межах провадження у справі про банкрутство за правилами, встановленими Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Для порушення провадження у справі про банкрутство необхідна наявність підстав, передбачених законом, а саме:

-        матеріальних підстав, тобто наявність грошових вимог кредиторів, що підлягають під ознаки, зазначені в законодавстві;

 

77