yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->6.1. Провадження у справі про банкрутство

Управління финансовою санацією підприємств

-        юридичні підстави, тобто подача заяви про порушення справи про банкрутство.

Матеріальні підстави. Відповідно до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його багкрутом” господарський суд порушує справу про банкрутство, якщо безперечні вимоги кредиторів (кредитора) до боржника сукупно становлять суму не менше 300 мінімальних розмірів заробітних плат та не задоволені боржником впродовж 3 місяців після встановленого для їхнього погашення терміну, якщо інше не передбачено Законом.

Таким чином, вимоги кредиторів (кредитора) повинні відповідати таким ознакам:

-        бути грошовими;

-        бути безперечними;

-        незадоволеними боржником впродовж 3 місяців, установлених для їхнього погашення терміну;

-        сукупно становити не менше 300 мінімальних заробітних плат.

Детальний виклад даних ознак розглянуто в Законі України «Про поновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», Цивільному кодексі України, Цивільно-процесуальному кодексі України, Господарсько-процесуальному кодексі України.

Юридичні підстави. Юридичною підставою для порушення провадження у справі про банкрутство є заява, при цьому заява може бути подана як кредитором (кредиторами), так і самим боржником. Заява подається в господарський суд за місцезнаходженням боржника.

Заява подається у письмовій формі і повинна містити таке:

-        найменування господарського суду, у який подається заява;

-        найменування боржника і його поштову адресу;

-        найменування кредитора, його поштову адресу;

-        номер (код), що ідентифікує кредитора як платника податків (зборів), код Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців;

-        виклад обставин, що підтверджують неплатоспроможність боржника, із зазначенням сум боргових вимог кредиторів, а також терміну їх виконання, розмір неустойки;

-        перелік документів, що додаються до заяви.

Закон також конкретизує зміст заяви про банкрутство залежно від правового положення заявника, тобто зазначаються особливості складання і подачі заяви боржником і особливості складання і подачі заяви кредитором.

На практиці досить часто мають місце випадки, коли кредитори одночасно, але незалежно один від одного, звертаються в господарський суд із заявою про порушення справи про банкрутство. Відповідно до законодавства, якщо на момент подачі заяви про порушення справи про банкрутство в суд уже надійшли одна чи кілька заяв про порушення справи про банкрутство одного боржника, суд розглядає всі заяви, включаючи заяви кредиторів чи боржника, подані останніми. Така ситуація має кілька варіантів рішення залежно від часу подачі кожної із заяв:

 

1.      Якщо на момент подачі заяви за попередніми заявами справу про банкрутство не порушено, то такі заяви підлягають об’єднанню і розглядаються судом у межах однієї справи про банкрутство, оскільки підставою для повернення заяви про порушення справи про банкрутство є існування вже порушеної справи про банкрутство даного боржника

2.      Якщо на момент подачі заяви за попередніми заявами справу про банкрутство вже порушено, то така заява повертається кредитору. Такий заявник має право заявити свої вимоги до боржника як конкурсний кредитор.

3.      Якщо ж з якихось причин суд порушив справу про банкрутство у ситуації, коли аналогічну справу щодо боржника вже порушено, така справа підлягає припиненню.

4.      Якщо при подачі заяв декількох кредиторів перша заява була залишена без розгляду, то після залишення без розгляду заяви першого заявника господарський суд розглядає питання про порушення провадження у справі про банкрутство за заявою іншого кредитора відповідно до календарної черговості їхнього надходження в господарський суд.

 

78