yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->6.1. Провадження у справі про банкрутство

Управління финансовою санацією підприємств

Попереднє засідання суду. У попередньому засіданні суд розглядає реєстр вимог кредиторів, вимоги кредитів, щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до реєстру.

Після розгляду вимог кожного із кредиторів суд виносить ухвалу про визнання (відмовлення у визнанні) кредиторських вимог, зазначає розмір визнаних вимог кредиторів (затверджений реєстр вимог кредиторів) і призначає дату проведення зборів кредиторів. Копію ухвали, винесеної попереднім засіданням, суд надсилає учасникам справи про банкрутство.

Припинення провадження у справі про банкрутство. Підстави і порядок припинення провадження у справі про банкрутство встановлені у Законі. Про припинення провадження у справі про банкрутство виноситься ухвала.

 

 

Процедури, що  застосовуються  до боржника у справах про банкрутство

 

Розпорядження майном. Дана процедура вводиться на термін зазначений у Законі. Правовий статус розпорядника майна визначений законодавче.

Введення процедури розпорядника майна накладає на органи управління боржника ряд обмежень у здійсненні господарської діяльності, зокрема, після призначення розпорядника майна і до припинення його повноважень органи управління боржника не мають права без згоди розпорядника майном приймати відповідні рішення й укладати господарські угоди щодо передавання нерухомого майна в оренду, заставу, внесення цього майна у статутний капітал товариства чи розпорядження цим майном іншим чином; одержання і видачі позик (кредитів), поручительств, видачі гарантій, переведення боргу, передачі в довірче управління майна боржника; розпорядження іншим майном боржника.

Призначення розпорядника майна не є підставою для припинення діяльності керівника підприємства-боржника, за винятком, якщо дії керівника підприємства створюють перешкоди для здійснення діяльності розпорядника майном. Ініціатива про припинення повноважень керівника може виходити від розпорядника майна, комітету кредиторів, рішення приймає господарський суд, що розглядає справу про банкрутство.

Складовою частиною процедури розпорядження майном є виявлення конкурсних кредиторів, а також осіб, що бажають взяти участь у санації.

Після затвердження господарським судом у попередньому засіданні реєстру вимог кредиторів кредитори на підставі підготовлених розпорядником майна відомостей про фінансовий стан боржника повинні прийняти рішення про його подальшу долю, для цього проводяться збори кредиторів, а потім - засідання комітету кредиторів. Компетенція зборів кредиторів установлена Законом. Рішення зборів кредиторів приймаються більшістю голосів кредиторів, що присутні на зборах. Підрахунок голосів кредиторів відбувається виходячи із суми основного боргу. Основним повноваженням зборів кредиторів є формування комітету кредиторів у складі не більше 7 осіб. Рішення зборів кредиторів про створення і склад комітету кредиторів надсилається до господарського суду. Компетенція комітету кредиторів установлена Законом.

Санація. Процедура санації вводиться за клопотанням комітету кредиторів. Санація вводиться на термін зазначений Законом, який за рішенням суду може бути продовжено. Правовий статус керуючого санацією визначений у Законі.

Санація передбачає дві основні цілі:

-        поліпшення фінансового стану підприємства-боржника;

-        задоволення вимог кредиторів.

Для виконання цих цілей керуючий санацією має ряд інструментів. До таких належать:

-        можливість відмовитися від виконання невигідних для боржника договорів;

-        право звернутися до суду з позовом про визнання недійсними угод, що завдали збитків боржнику, а також дають переваги одному кредитору перед іншими.

 

80