yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->6.1. Провадження у справі про банкрутство

Управління финансовою санацією підприємств

Станом на 1 листопада 2001 року ВАТ “АТП” має таку заборгованість:

 

Заборгованість з виплати заробітної плати та прирівняних до неї зобов’язань, грн

276701,40

Заборгованість за податками та зборами, грн

556600,0

Сума вимог кредиторів за грошовими зобов’язаннями у розмірі, який не заперечується, грн

 

13821,34

Разом

847122,74

 

Господарська діяльність підприємства сьогодні практично не здійснюється. Наявного у ВАТ “АТП” майна, враховуючи його стан та можливу вартість реалізації, недостатньо для задоволення зазначених вимог. Ураховуючи ситуацію, що склалася, 19 листопада 2001 року правлінням ВАТ “АТП” було прийнято рішення звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство. Загальними зборами працівників ВАТ “АТП” було обрано представником працівників для участі у процесі Нурієва Р. В. Ураховуючи викладене та керуючись ст. 7 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його боржником”

прошу:

 

1) порушити справу про банкрутство ВАТ “АТП”;    

2) Призначити розпорядником майна арбітражного керуючого Яреська Володимира Богдановича.

 

 

Додатки: 1. Копія довідки облстатистичного управління про внесення підприємства до Держреєстру.

2. Протокол засідання правління ВАТ “АТП”.

3. Баланс ВАТ “АТП” станом на 1.11.2001 року.

4. Перелік кредиторів із безспірними вимогами.

5. Відомості про наявність майна підприємства.

 

6. Перелік дебіторської заборгованості.

7. План санації підприємства.

8. Документ про сплату держмита.

9. Документ про сплату судово-інформаційних витрат.

Голова правління ВАТ АТП”

 

12.12.2001 року господарським судом було порушено справу про банкрутство підприємства та прийнято рішення про проведення експертизи господарської діяльності підприємства у вигляді аудиту. Аудитор надав висновок, у якому було зазначено таке:

1. У грудні 2000 року службові особи підприємства на позачергових зборах ВАТ “АТП” прийняли рішення про передачу активів (основних засобів) підприємства як внесок до статутного капіталу створеного підприємства з обмеженою відповідальністю “АВТО” на суму 245,5 тис. грн, маючи податкову заборгованість перед бюджетом у сумі 275 тис. грн. При цьому директор ТОВ “АВТО” був керівником ВАТ “АТП”, а в травні 2001 року згідно з постановою загальних зборів акціонерів ВАТ ”АТП” підприємство виведено із засновників ТОВ ”АВТО”, при цьому основні засоби, які були внесені до статутного капіталу створеного підприємства, не були повернені ВАТ ”АТП”.

2. Для проведення аналізу фінансової діяльності ВАТ “АТП” було перевірено період 2000 року. За зазначений період підприємство у декларації про прибуток відобразило валові доходи у сумі 514,4 тис. грн, валові витрати у сумі 611,3 тис. грн, тоді як сума валових витрат становила 535,9 тис. грн. Амортизаційні відрахування становили за цей період 188 тис.грн. Також установлено, що у грудні 2000 року передані основні засоби на суму 245,5 тис. грн як внесок до статутного капіталу ТОВ “АВТО”, не віднесені до складу валового доходу.

3. Оборотні активи та витрати майбутніх періодів у балансі за 2000 рік становлять 994,4 тис. грн, поточні зобов’язання – 795,0 тис. грн.

Виходячи з наведених даних, необхідно зазначити, яке рішення буде прийнято господарським судом щодо ВАТ  “АТП” після наданого висновку аудитора.

 

Завдання 1.6.2. Необхідно визначити, до якої черговості відносять вимоги кредиторів, зазначені у таблиці 1.6.2.1, та підрахувати розмір вимог кредиторів кожної черговості,  який буде задоволено виходячи з того, що майно підприємства-боржника продано на суму 2 000 000 грн.

 

88