yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->КОНТРОЛІНГ ТА ЙОГО МІСЦЕ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Управління финансовою санацією підприємств

 

Фінансовий контролінг зорієнтований на функціональну підтримку фінансового менеджменту, що визначає його зміст та основні завдання. Метою фінансового контролiнгу є спрямованість управлінського процесу на максимізацію прибутку та вартості капіталу власників при мінімізації ризику і збереженні ліквідності та платоспроможності підприємства.

 

Фінансовий контролінг – це система контролю, що забезпечує концентрацію контрольних дій на найбільш пріоритетних напрямах фінансової діяльності підприємства, своєчасне виявлення відхилень фактичних ії результатів від запланованих та прийняття оперативних управлінських рішень із забезпечення ії нормалізації.

Концепції фінансового контролінгу за А. Кюнцлє[52]

1. Концепція формування інтегрованих інструментів планування та контролю стверджує, що варто визначити як центри відповідальності, так і окремих осіб, які відповідають за складання бюджетів.

2. Концепція виробництва, збуту або ж сервісу передбачає врахування певних обмежень, що передбачені фінансовим контролінгом для функціонування підприємства та розроблення інструментів фінансового контролінгу, які у процесі діяльності підприємства можна удосконалювати та адаптувати до вимог ринку. Концепція базується на теорії обмежень (теорія Е. Голдратта), що може бути розглянута як один із спеціальних методів фінансового контролінгу.

3. Концепція врахування специфіки діяльності підприємства (особливості функціонування; обмежені ресурси, у тому числі й фінансові; тощо).

4. Концепція орієнтації на рух грошових коштів (підтримка відповідного рівня ліквідності).

5. Концепція використання інструментів фінансового контролінгу як основи прийняття управлінських рішень свідчить про те, що будь-яка діяльність підприємства повинна бути спрямована на досягнення  головної мети через прийняття управлінських рішень.

6. Концепція управління та прийняття управлінських рішень свідчить про  необхідність урахування людського фактору та комунікації всередині підприємства під час прийняття управлінських рішень.

 

Методи фінансового контролінгу

 

Усі методи фінансового контролінгу можно поділити:

 

-         на загальнонаукові: індукція, дедукція, синтез, аналіз, аналогія, моделювання, конкретизація, абстракція, системний аналіз;

-         загальноекономічні: аналіз коефіцієнтів, порівняння, фінансовий аналіз, бюджетування, бенчмаркінг, факторний аналіз відхилень, управлінські моделі (функціонально-вартісний аналіз, АВС-аналіз, СВОТ-аналіз, аналіз беззбитковості, портфельний аналіз, метод EVA):

-         специфічні (сучасні) методи аналізу (система ключових показників діяльності – збалансована система показників, піраміда ефективності, стратегічні карти тощо; теорія обмежень; метод Six Sigma; метод  Due Dillgence).

Узагальнення поглядів науковців щодо сутності

поняття “фінансовий контролінг”[53]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система показників та інструментарій фінансового контролінгу

 

Стефаненко М. Н. пропонує застосовувати для стратегічного управління систему інструментів контролінгу, подану в табл. 2.1.1.

 

95