yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->КОНТРОЛІНГ ТА ЙОГО МІСЦЕ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Управління финансовою санацією підприємств

Інструментарій оперативного контролінгу поєднує методи управлінського обліку, діагностики фінансового стану, поточного планування показників діяльності підприємства. Композиція інструментів у взаємозв’язку з етапами постановки (цілями) та об’єктами оперативного контролінгу подана в таблиці 2.1.2.

Таблиця 2.1.1 – Основні інструменти контролінгу на стратегічному та оперативному рівні управління[54]

Етап постановки

Об’єкт дослідження

Інструментарій

Стратегічний рівень управління

Аналіз вихідної  ситуації

Аналіз зовнішнього середовища. Аналіз підприємства

Бенчмаркінг. SWOT-аналіз.

Аналіз потенціалів тощо

Постановка цілей

Якісна.

Кількісна

Місія. Стратегічний баланс.

Система показників

Ринкові стратегії

Нормативні стратегії

Портфельний аналіз

Функціональні стратегії

Проекти / програми / окремі заходи

Вартісний аналіз. Інвестиційні розрахунки. Техніка сценарію

Оцінка бізнесу

Оцінка створеної вартості

EVA-аналіз тощо

Операціоналізація

Стратегічна звітність

Анкети, форми звітності

Оперативний рівень управління

Аналіз вихідної  ситуації

Аналіз внутрішнього середовища. Діагностика фінансового стану

Структурний, трендовий, коефіцієнтний, інтегральний, факторний аналіз

Постановка цілей

Якісна. Кількісна

 

Збалансована система показників тощо. Короткострокові цілі.

Система цільових показників

Система поточних фінансових планів

Нормативні показники діяльності. Окремі заходи

Система планових бюджетів.

Операційний аналіз, оцінка операційно-фінансового важеля

Оцінка бізнесу

 

Оцінка доданої вартості, капіталу

EVA-аналіз. Оцінка вартості капіталу тощо

Управлінський облік

Поточна фінансова, статистична та внутрішня звітність

Системи обліку витрат. Методи нарахування амортизації. Форми звітності

Контроль виконання планів

Фактичні показники діяльності.

Фінансові плани

Аналіз відхилень.

Контроль основних фінансових співвідношень

Додаткові заходи

 

Альтернативні плани.

Економічна безпека

Управління ризиками.

Аналіз фінансової спроможності контрагентів

                            Питання для самоконтролю

 

1.        Сутність контролінгу та його  характеристики.

2.        Мета запровадження контролінгу на підприємстві.

3.        Предмет та об’єкт контролінгу.

4.        Функції контролінгу.

5.        Інструментарій контролінгу.

6.        Сутність фінансового контролінгу.

7.        Концепції фінансового контролінгу. Охарактеризуйте їх.

8.        Методи фінансового контролінгу.

9.        Показники та інструментарій фінансового контролінгу.

10.     Які види контролінгу розрізняють залежно від критерію часу? Охарактеризуйте їх.

11.    Які види контролінгу розрізняють залежно від критерію характеру впливу? Охарактеризуйте їх.

 

96