yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->2.1. Загальноекономічні методи контролінгу

Управління финансовою санацією підприємств

12.    Які способи передбачає фінансовий менеджмент для вирішення проблеми вибору системи показників для комплексного аналізу діяльності підприємства та діагностики слабких місць господарювання?

13.    Що таке внутрішній аудит та консалтинг? Дайте характеристику даних понять.

14.    Які поставлені завдання вирішує така функція контролінгу, як координація?

15.    Що таке система Дюпона? Охарактеризуйте її.

16.    Що відносять до загальноекономічних методів фінансового контролінгу?

17.    Що відносять до специфічних (сучасних) методів фінансового контролінгу?

18.    Що є об’єктом дослідження на етапі аналізу вихідної ситуації? Які інструментарії при цьому використовуються?

 

 

ТЕМА 2

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ КОНТРОЛІНГУ ПІД ЧАС САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

У процесі виконання функцій контролінгу використовуються як загальнонаукові методи (спостереження, порівняння, групування, аналіз, синтез, систематизація, прогнозування, графічне зображення), так і специфічні (загальноекономічні, управліньскі, спеціальні): АВС-аналіз, бюджетування, функціонально-вартісний аналіз, портфельний аналіз, факторний аналіз відхилень, аналіз точки беззбитковості, бенчмаркінг, EVA-аналіз тощо. Нижче наведено характеристику деяких методів контролінгу.

2.1. Загальноекономічні методи контролінгу

Факторний аналіз відхилень

 

Факторний аналіз відхилень – виявлення та оцінка причин відхилень фактичних показників від установлених згідно з нормою (планом).

 

Процедура аналізу відхилень вимагає їх класифікації на негативні та позитивні; документовані (враховані) і недокументовані; матеріальні та вартісні.

Негативні відхилення прямих витрат аналізують із позицій дотримання технологічних процесів, стандартів організації та управління виробництвом щодо конкретної продукції. Позитивні відхилення прямих витрат розглядаються з погляду обґрунтованості норм і нормативів, розрахованих на одиницю продукції. Відхилення за постійними витратами аналізують за їх реагуванням на зміну обсягів виробництва і дотриманням гнучких кошторисів. Ураховані відхилення (документовані) – виявлені відхилення за даними документації до початку процесу виробництва продукції. Недокументовані відхилення виявляються методами інвентаризації незавершеного виробництва, готової і забракованої продукції, матеріалів та інших матеріальних цінностей. Причинами їх утворення можуть бути неточності при відпусканні у виробництво і підрахунку залишків матеріалів, прихованні браку, приписуванні обсягу виробленої продукції. Матеріальні відхилення виникають у постачальницько-заготівельній і виробничій діяльності. Їх розподіляють між залишками матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції та реалізованої в даному звітному періоді продукції. Вартісні відхилення, як правило, відносять на собівартість реалізованої продукції.

 У ході аналізу виявлених відхилень визначають вплив різних факторів: використання матеріалів, припустимі відходи виробництва, відходи виробництва у результаті остаточного браку, відходи виробництва з вини адміністрації (організаційні), цінові відхилення; трудомісткості, ставки заробітної плати, продуктивності праці; постійні та змінні величини накладних витрат, обсяг виробництва, використання виробничих потужностей.

Відхилення за матеріалами. Два основних фактори впливають на відхилення щодо витрат  матеріалів у виробництві продукції: ціна матеріалів та їх кількість, спожита у виробництві. Відхилення за цінами визначаються за формулою

 

97