yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->2.1. Загальноекономічні методи контролінгу

Управління финансовою санацією підприємств

 

На величину відхилень за обсягом виробництва в основному впливають відхилення за ефективністю праці та відхилення за потужністю.  Відхилення за ефективністю праці визначається за формулою

 

                                        (2.2.6)

 

 

Відхилення обсягу виробництва за потужністю  визначається за формулою:

 

                                         (2.2.7)

 

де КЧ – кошторисний час праці в годинах.

 

Відхилення за змінними накладними витратами визначається за формулою

 

                   НР – ФР,                                                     (2.2.8)

 

де НР – нормативна величина змінних накладних витрат; ФР – фактичне значення змінних накладних витрат.

 

Загальна сума аналізується за такими видами: абсолютні відхилення за кошторисами (різниця між фактичними і кошторисними витратами); відносні відхилення, скориговані на фактичний обсяг робіт (різниця між кошторисними скоригованими змінними накладними витратами і фактичними змінними накладними витратами); відхилення за ефективністю визначається за формулою

 

                                         (2.2.9)

 

 

 

Приклад 2.2.1

Використання факторного аналізу відхилень

 

 

 

Є такі дані по підприємству (табл.2.2.1.1):

Таблиця 2.2.1.1 – Вихідні дані

Показник

За планом

За фактом

Обсяг реалізації продукції, од.

1000

1100

Ціна, грн/од.

100

90

Дохід, грн

100000

99000

Необхідно визначити відхилення доходу: загальне, за ціною, за обсягом реалізації.

 

Розв’язання

Загальне відхилення доходу: грн.

Відхилення доходу за ціною: грн.

Відхилення доходу за обсягом реалізації: грн.

 

 

Бюджетування

 

Бюджетування – технологія фінансового планування, обліку і контролю ресурсів, що використовуються,  доходів і витрат  підприємства від визначеного бізнесу на всіх рівнях і за усіма бізнес-процесами, що дозволяє аналізувати прогнозовані і фактичні фінансові показники діяльності; механізм перерозподілу ресурсів між підрозділами підприємства. 

 

У процесі бюджетування необхідно чітко розуміти принципи його побудови: бюджет є фінансовим відображенням складеного  плану заходів  щодо досягнення запланованих цілей. Основне призначення бюджетування – прогноз фінансового стану підприємства, виражений у вигляді лімітів  витрат,  оцінка нормативів використання ресурсів підприємства, а також руху коштів, матеріальних і трудових потоків.

Використовуються два основних методичних підходи до бюджетування:

– побудова бюджетів на основі фінансової структуризації – бюджетування по центрах фінансової відповідальності (ЦФО). Сутність: формується фінансова структура на базі організаційної із закріпленням фінансової відповідальності та повноважень за керівниками центрів фінансової відповідальності. Труднощі при впровадженні: чітке закріплення функціональних обов’язків між підрозділами з фіксацією границь фінансової відповідальності, а також їх прав і обов’язків;

 

99