yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->          4.2. Фінансові ф’ючерси

Валютні операції

          4.2. Фінансові ф’ючерси

           

             Ф'ючерсна угода визначається як стандартний документ, який засвідчує

            зобов'язання придбати (продати) кошти у певний час і на певних умовах у

            майбутньому з фіксацією цін на момент виконання зобов'язань сторонами

            контракту.

            Контракт на поставку певного активу на узгоджену дату в майбутньому

            називають ф'ючерсним контрактом, якщо він враховує певні вимоги:

            — усі умови контракту стандартизовані (встановлені біржею);

            — сторони контракту вносять грошовий депозит і підтримують необхідний

            розмір депозиту до дати виконання контракту, чим гарантується його виконання;

            — виконання контракту здійснюється через розрахунково-клірингову палату

            біржі або розрахунково-кліринговий банк.  

             Днем виконання ф'ючерсного контракту називають день, у який сторони

            повинні виконати умови контракту.

            Актив, який поставлено в день виконання відповідно до ф'ючерсного контракту,

            називають базовим активом. Це може бути матеріальний актив: нафта, газ,

            електроенергія, золото, срібло, платина, зерно, олія тощо. У цьому випадку мають

            справу з товарними ф'ючерсами. Але якщо згідно з контрактом здійснюється поставка

            фінансового активу, то такий ф'ючерсний контракт називають фінансовим ф'ючерсом.

            Ця угода здійснюється на підставі підписання фьючерсного контракту або

            так званого фінансового ф'ючерса. Фінансовий ф'ючерс - це контракт на купівлю

            або продаж того чи іншого фінансового інструменту за завчасно узгодженою ціною

            протягом визначеного місяця в майбутньому (у визначений день цього місяця).

            Виділяють такі види фінансових ф'ючерсів:

            1. Залежно від суб'єктів виконання:

            • угоди хеджерів;

            • угоди спекулянтів:

            - арбітражні;

            - торгівля спредами;

           

            30

            - відкриття позицій.

            2. Залежно від об'єктів:

            • процентні:

            - короткострокові;

            - довгострокові;

            - валютні.

            Прикладом фінансового ф'ючерса є валютний ф'ючерс, тобто контракт, згідно з

            яким у день виконання поставляється певна кількість іноземної валюти.

             Валютний ф'ючерс - це контракт на купівлю-продаж валюти в майбутньому,

            за яким продавець приймає зобов'язання продати, а покупець купити певну кількість

            валюти за встановленим курсом у зазначений строк.

            Потрібно розрізняти сторони ф'ючерсного контракту. Сторона, яка зобов'язана

            виконати поставки базового активу, називається продавцем ф'ючерсного контракту.

            Сторона, яка зобов'язана перерахувати грошові кошти проти поставки активу,

            називається покупцем. Вважають, що покупець ф'ючерсних контрактів займає довгу

             позицію, а продавець — коротку.

            Довга або коротка позиції можуть бути закриті за допомогою рівнозначної за

            обсягом і протилежної угоди з тим же базовим активом, тобто так званою офсетною

             угодою. Офсетна угода ліквідує попередню позицію, тобто зобов'язання відносно

            купівлі/продажу активу в день виконання. Але в цьому разі виникають курсові

            прибутки/збитки, які визначаються на основі цін відкриття і закриття позиції та її

            обсягу.

            Контракти, які закінчуються поставками базового активу, називають

             ф'ючерсами з поставками. Фінансові ф'ючерси можуть не передбачати поставки

            фінансового активу, а тільки взаєморозрахунки сторін у день виконання контракту. У

            цьому разі в день виконання клірингова установа закриває всі існуючі позиції

            офсетними угодами за ціною, що дорівнює поточній ринковій ціні активу.

            Взаєморозрахунки сторін виникають у зв'язку з курсовими прибутками/збитками

            відносно цін відкриття позицій і поточної ринкової ціни активу в день виконання, а

            також обсягів позицій. Такі контракти називають розрахунковими ф'ючерсами.  

           

            31

            При цьому ф'ючерсний контракт може перепродаватися покупцем, тобто

            переходити від одного покупця до іншого аж до зазначеної в ньому дати виконання.

            Тому під час торгівлі ф'ючерсами важливо:

            • передбачати зміну курсу валюти в майбутньому порівняно з датою її

            купівлі;

            • постійно стежити за зміною курсу протягом усього строку дії

            ф'ючерса та в разі виникнення небажаної тенденції своєчасно звільнитися від

            контракта.

            Фінансові ф'ючерси купуються та продаються тільки централізовано на

            біржах із додержанням певних правил за допомогою відкритої пропозиції цін

            голосом. Ці угоди дуже стандартизовані, торгівля здійснюється з чітко визначеними

            інструментами з постачанням у чітко визначені місяці.

            Якщо угоди виконуються, то постачання фінансових інструментів

            здійснюється через Розрахункову палату, яка гарантує виконання зобов'язань за

            контрактами всіма сторонами. Проте реального постачання фінансових інструментів

            за фінансовими ф'ючерсами, як правило, не відбувається.

            Якщо ліквідність ринку того чи іншого ф'ючерса невисока, то ф'ючерс

            анулюється в спрощеному порядку.

            Ф'ючерсні угоди вважаються недорогими, оскільки витрати на здійснення

            торгівлі ф'ючерсами порівняно невеликі (торговці ф'ючерсами повинні виплатити

            грошову маржу дилерам біржі, щоб гарантувати виконання ф'ючерсних

            зобов'язань).

            Особливостями ф'ючерсних угод є те, що:

            • будь-яка сторона ф'ючерсного контракту має право відмовитися від

            його виконання лише за наявності згоди іншої сторони контракту;

            • покупець ф'ючерсного контракту має право продати такий контракт

            протягом строку його дії іншим особам без погодження умов такого продажу з

            продавцем контракту;

            • форма валютних контрактів зі спеціально обумовленою сумою

           

            32

            валюти датами валютування є стандартизованою;

            • правила випуску та обігу валютних деривативів поширюються також

            на ф'ючерсні валютні контракти;

            • торгівля ними здійснюється тільки на біржовому ринку.

            Основні цілі здійснення ф'ючерсних угод:

            1)надають змогу інвесторам застрахуватися від несприятливих змін цін

            на ринку спот у майбутньому (операції хеджерів);

            2)дозволяють спекулянтам відкривати позиції на великі суми під

            незначне забезпечення. Чим більше коливання ціни на фінансові інструменти,

            покладені в основу ф'ючерсного контракту, тим більший попит на ці ф'ючерси

            з боку хеджерів.

           

           

 

10