yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->          Тема 5: ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ СВОП (SWAP)

Валютні операції

          Тема 5: ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ СВОП (SWAP)

             

          5.1. Поняття валютних СВОПів та їх класифікація

             

            Свопи з'явилися зовсім недавно і за кілька десятків років стали одним з

            основних засобів, використовуваних організаціями для управління активами та

            зобов'язаннями. Ринок свопів з'явився в 60-ті роки, коли вартість інвестиційних премій,

            введених органами, що контролюють біржову діяльність у Великобританії, обмежили

            можливості британських компаній інвестувати кошти за рубежем. Компенсаційні

            позики виникли як метод, що дає змогу обминати ці обмеження. Британська компанія

            позичала фунти стерлінгів британській філії американської компанії, а американська

            компанія, у свою чергу, позичала долари США філії британської компанії, що

            інвестувала їх на території США.

            Валютний своп — це обмін потоками двох валют за певний період у

            майбутньому між сторонами угоди. Ці операції створюють можливості одержувати

           

            33

            додаткові економічні вигоди або пов'язані з валютними втратами. Операції своп, як

            правило, здійснюються на строк від 1 до 6 місяців, значно рідше зустрічаються своп-

            операції з терміном виконання до п'яти років.

            Операції «своп» здійснюються як між комерційними банками, так і між

            комерційними банками і центральним банком країни, а також безпосередньо між

            центральними банками країн. В останньому випадку вони є угодами із взаємного

            кредитування в національних валютах відповідних країн.

            Угоди «своп» є міжбанківськими операціями і мають багато спільного з

            операціями «аутрайт». На практиці вони використовуються значно частіше, ніж

            прості форвардні операції.

            Головна мета валютних «свопів» полягає в:

            • забезпеченні фінансування довгострокових зобов'язань в іноземній

            валюті;

            • хеджуванні довгострокового валютного ризику;

            • заміні валюти, у якій надходять прибутки від інвестицій, на іншу за

            вибором інвестора;

            • забезпеченні конвертації експортованого капіталу в іншу валюту.

            Технічно хеджування валютних і фінансових ризиків із допомогою валютних

            «свопів» здійснюється шляхом фіксації валютного курсу на майбутній період та

            організації зустрічних грошових потоків.

            Валютні свопи поділяють на свопи з фіксованими ставками та свопи з

            плаваючими ставками (процентні свопи):

            •

            свопи з фіксованими ставками, що являють собою комбінацію

            конверсійних угод з різними датами валютування (більш відомі як валютні

            свопи (currency swap). Вони здебільшого використовуються на ринку forex). Ці

            свопи будуть детально розглянуті нижче;

            •

            свопи з плаваючими процентними ставками (процентні або валютно-

            процентні свопи), що являють собою обмін активами або зобов'язаннями

            (вираженими в одній або в різних валютах). Вони переважно використовуються

           

            34

            на ринку капіталів.

            Своп з фіксованими ставками валют може укладатися двома способами:

            - як комбінація двох протилежних конверсійних угод на однакову суму з

            різними датами валютування;

            - як дві зустрічні депозитні угоди на еквівалентні суми валют.

            Розглянемо валютні свопи як угоди з двома конверсійними угодами. Операція

            своп узгоджується дилерами зазвичай як одна угода, що включає відразу дві зустрічні

            конверсійні операції. Дата виконання ближчої конверсійної угоди називається датою

            валютування, а дата виконання більш віддаленої за терміном угоди — датою закінчення

            свопу (maturity date).

            Валютні свопи класифікують за кількома ознаками:

            1. За термінами укладення:

            — простий своп (стандартний) — перша конверсійна угода укладається на

            умовах спот, а зустрічна операція — на умовах форвард (наприклад, свопи типу

            спот/тиждень (spot/week), спот/місяць (spot/month) і т. д.);

            — своп форвард/форвард — перша конверсійна угода укладається на умовах

            форвард, а зустрічна операція — теж на умовах форвард, але на більш тривалий

            термін;

            — своп із датами валютування до спота — перша конверсійна угода укладається

            з датою валютування до спота, а зустрічна операція — на умовах спот (свопи типу

            тому/некст (tom/next), тод/некст (tod/next) і тод/спот (tod/spot)).

            2. За типом укладання:

            — своп типу buy/sell (b/s) — якщо в першій конверсійній операції валюта

            купується, а в зустрічній операції — продається,

            — своп типу sell/buy (s/b) — якщо в першій конверсійній операції валюта

            продається, а в зустрічній операції — купується .

            Класичні «свопи» залежно від послідовності виконаних операцій «спот» і

            «форвард» поділяють на репорт і депорт.

             Репорт - це продаж валюти на умовах «спот» і одночасна купівля на умовах

            «форвард». Депорт - купівля валюти на умовах «спот» і продаж на умовах

           

            35

            «форвард». Операція, коли купівля (продаж) валюти здійснюється на основі двох

            угод за курсом «аутрайт», називається «форвард-форвард» або «форвардний своп».

            У разі укладення угоди «своп» дату виконання ближчої угоди називають

            датою валютування, а дату виконання зворотної угоди, віддаленої в часі, - датою

            завершення «свопу» (maturity).  

            Залежно від термінів укладення угоди «свопи» поділяють на:

            • звичайні (операції репорт і депорт);

            • тижневі - «своп» s/w (spot-week swap), якщо перша угода виконується на

            умовах «спот», а друга - на умовах тижневого «форварду»;

            • одноденні - «своп» t/n (tomorrow-next swap), якщо перша операція

            здійснюється з датою валютування «завтра», а зворотна - на умовах «спот»;

            • форвардні («форвард-форвард»).

             

             

 

11