yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->          Тема 6: ВАЛЮТНИЙ АРБІТРАЖ

Валютні операції

          Тема 6: ВАЛЮТНИЙ АРБІТРАЖ

             

          6.1. Поняття та класифікація арбітражних операцій

             

            Особливою формою конверсійних валютних операцій є валютний арбітраж,

            оскільки він як основна операція в роботі дилерів комерційних банків

            використовується і небанківськими учасниками валютного ринку.

             Арбітражні операції банку - це специфічний вид валютних операцій, зміст

            яких полягає в придбанні та продажу банком валюти за різними курсами з метою

            одержання прибутку від різниці валютних курсів. Іншими словами, це операції з

            валютами з метою одержання прибутку шляхом використання у визначений момент

            часу існуючих на фінансових ринках розбіжностей між курсами і відсотковими

            ставками за касовими і строковими операціями. Основний принцип валютного

            арбітражу - купити той чи інший фінансовий актив дешевше і продати його

            дорожче.

            Можна виділити такі види арбітражних операцій:

            1) тимчасові;

            2) просторові;

            3) конверсійні.

            Зміст тимчасових арбітражних операцій полягає в тому, що банк купує

            певну кількість валюти і через деякий час продає її за вищим курсом.

           

            39

            У ході проведення просторових арбітражних операцій банк використовує

            різницю валютних курсів на національних ринках різних держав. При цьому банк

            купує на ринку однієї держави визначену кількість валюти і одночасно продає таку

            саму кількість валюти на ринку іншої держави за вищим курсом.

            При конверсійних арбітражних операціях банк купує за національну валюту

            одну іноземну валюту, потім цю іноземну валюту обмінює на іншу іноземну

            валюту, яку після цього обмінює на національну. За рахунок різниці в курсах

            національної та кількох іноземних валют банк таким чином отримує прибуток у

            національній валюті.

            Розрізняють часовий і просторовий (локальний) валютний арбітраж.

             Часовий валютний арбітраж — це валютна операція з метою одержання

            прибутку від різниці валютних курсів у часі.

             Просторовий (локальний) валютний арбітраж передбачає одержання

            доходу внаслідок різниці курсу валют на двох різних територіально віддалених

            ринках.

            Кожний валютний арбітраж водночас може бути простим і складним (крос-

            курсовим). Простий арбітраж виконується з двома валютами, складний (крос-

             курсовий) - з трьома і більше валютами.

            Слід підкреслити, що арбітражні операції мають велике економічне значення

            для всього фінансового ринку, оскільки втручання арбітражерів надає змогу

            забезпечити взаємозв'язок курсів валют і регулювання ринку, що сприяє

            тимчасовому вирівнюванню курсів на різних ринках, уникненню різних

            кон'юнктурних стрибків, підвищуючи стійкість валютного ринку.

            Торгівля іноземною валютою на території України резидентами і

            нерезидентами здійснюється через уповноважені банки на міжбанківському

            валютному ринку України. Правила здійснення операцій на міжбанківському

            валютному ринку України були затверджені Постановою Правління Національного

            банку України від 3 березня 1999 р. № 127.

           

            40

            Уповноважені банки від свого імені купують і продають іноземну валюту на

            міжбанківському валютному ринку України за дорученням та за рахунок резидентів

            і нерезидентів. Уповноважені банки мають право від свого імені і за свій рахунок

            купувати іноземну валюту готівкою у фізичних осіб, а також продавати її фізичним

            особам.

            Операції з продажу-купівлі іноземної валюти здійснюються уповноваженими

            банками за письмовими дорученнями клієнтів з оплатою комісійної винагороди за

            домовленістю.

            Будь-яка операція уповноваженого банку з купівлі іноземної валюти на

            міжбанківському валютному ринку України, у тому числі через інший

            уповноважений банк, у якому відкриті кореспондентські рахунки як у гривнях, так і

            в іноземній валюті, має бути в обов'язковому порядку відображена в балансі банку.

            Для комерційних банків України запроваджена звітність про здійснення валютних

            операцій на міжбанківському валютному ринку в розрізі продажу та валютних

            надходжень на користь резидентів, а також про здійснення операцій на рахунку

            «лоро».

            Перевагами арбітражних валютних операцій є те, що завдяки одночасній

            купівлі та продажу валют банк закриває свої валютні позиції, а отже, банк, по-

            перше, мінімізує валютні ризики, по-друге, виводить свої валютні операції з-під

            впливу нормативів загальної відкритої валютної позиції, які встановлюються

            Національним банком України.

            Арбітражні валютні операції здійснюються за допомогою поточних (касових)

            валютних операцій, тому до форми та змісту таких угод висуваються такі самі

            вимоги, як і до поточних операцій з валютою.

           

 

13