yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->          7.2. Правове регулювання депозитних валютних операцій

Валютні операції

          7.2. Правове регулювання депозитних валютних операцій

             

            Регулювання депозитних операцій на валютному ринку здійснюється в межах

            законодавств країн, банки яких укладають угоди.

           

            46

            Відповідно до чинного законодавства та нормативних актів Національного

            банку України вкладна (депозитна) операція - це операція банку із залучення

            грошових коштів або банківських металів від вкладників на їх рахунки в банку на

            договірних засадах або депонування грошових коштів вкладниками з оформленням

            їх ощадними (депозитними) сертифікатами.

            Суб'єктами депозитних валютних операцій є комерційні банки, що

            виступають як позичальники, і власники валютних коштів, які виступають

            кредиторами.

            Об'єктами депозитних валютних операцій є валютні кошти, що передані

            комерційному банку на умовах, визначених двосторонньою угодою. Також до

            об'єктів депозитних валютних операцій можна віднести валютні цінності, оскільки в

            практиці здійснення банківської діяльності банківські установи приймають в

            депозит (у вклад) банківські метали, дорогоцінне каміння та цінні папери, які

            номіновані в іноземних грошових знаках.

            Залежно від місця розміщення виділяють такі види депозитів: активні -

            розміщення банківських коштів на рахунках в інших банках; пасивні - це залучення

            банками коштів від своїх клієнтів. Залежно від строку депозиту виділяють депозити

            на визначений строк та депозити до запитання.

            З'ясовуючи питання про депозити, слід розрізняти такі поняття:

             Дата укладення угоди — це дата, коли банки домовляються про здійснення

            депозитної операції.

             Дата валютування (value date) — дата зарахування суми депозиту на

            кореспондентський рахунок банку. Для поточних операцій дата валютування

            відрізняється від дати укладення угоди на два робочі дні. (Такі умови у світовій

            практиці мають назву «спот» (spot). На умовах спот банки здійснюють депозитні

            операції тривалістю більш одного дня, поточні конверсійні операції та клієнтські

            платежі. Наприклад, якщо 5-го лютого банк А уклав угоду про розміщення 1 млн дол.

            США в банку Б терміном на один місяць на умовах спот, то датою валютування буде

            7-ме лютого, тобто протягом двох робочих днів банк А має переказати кошти на

            рахунок у банку Б. Але депозитні операції можуть здійснюватися також із датою

           

            47

            валютування раніше спот. Існують стандартні умови виконання угод, що включають

            стандартні дати валютування та закінчення. Вони наведені в табл. 7.1.

             Дата закінчення депозиту (maturity) — це дата повернення коштів. У разі

            розміщення депозиту на термін, що кратний тижню, дата закінчення депозиту

            припадатиме на той самий день тижня, що й дата валютування. Наприклад, якщо

            датою валютування тижневого депозиту є середа 7-го лютого, то датою закінчення

            депозиту (тобто датою повернення коштів) буде середа 14-го лютого. Для термінів, що

            кратні місяцю, дата закінчення припадатиме на те ж саме число, що й дата валютування.

            Наприклад, при розміщенні місячного депозиту, датою валютування якого є 7-ме

            лютого, дата повернення буде 7-го березня. Якщо дата закінчення припадає на вихідний

            або святковий день, то вона переноситься на наступний робочий день. Так, наприклад,

            якщо дата повернення депозиту припадає на суботу або неділю, то кошти будуть

            повертатися в понеділок. Якщо ж дата валютування припадає на останній день місяця,

            то й дата закінчення припадає на останній день місяця незважаючи на кількість днів у

            місяці. Наприклад, депозит терміном на один місяць з датою валютування 31-го березня

            має бути повернений 30-го квітня).

           

           

 

16