yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->          8.2. Правове регулювання кредитних валютних операцій в Україні

Валютні операції

          8.2. Правове регулювання кредитних валютних операцій в Україні

             

           

            52

            Кредитні правовідносини, пов'язані з кредитуванням валютою, оформляються

            кредитним договором. Кредитний договір укладається в простій письмовій формі.

            На вимогу однієї зі сторін кредитний договір може бути нотаріально засвідченим.

            Кредитний договір повинен укладатися від імені юридичної особи, а не від імені

            філії банку. Від банку кредитний договір підписує особа, яка уповноважена на це

            відповідною довіреністю банку. Неприпустимим є вживання в преамбулі договору

            назви банку чи позичальника, яка не передбачена їх установчими документами. При

            укладенні договору банк перевіряє документи, що підтверджують посадове

            становище особи, яка підписала кредитний договір, та право цієї особи від імені

            позичальника підписувати договори. Після укладення договору засвідчені належним

            чином копії цих документів залишаються в банку.

            У тексті кредитного договору слід зазначити такі реквізити:

            1. Назва договору, дата, номер.

            2. Назва резидента згідно із свідоцтвом про державну реєстрацію, вид

            підприємства, код ЄДРПОУ.

            3. Місцезнаходження (місце проживання) резидента.

            4. Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефона керівника підприємства

            (організації) та головного бухгалтера.

            5. Дата реєстрації резидента, назва та місцезнаходження органу, який її проводив,

            номери телефонів цього органу.

            6. Назва, адреса та код МФО уповноваженого банку (філії), що обслуговуватиме

            операції за договором.

            7. Назва нерезидента (країна), тип кредитора та його повна юридична адреса,

            банківські реквізити.

            8. Предмет договору.  

            9. Права та обов'язки сторін.  

            10. Сума та назва валюти, що передбачена договором.  

            11. Мета використання коштів.

            12. Галузь економіки, де передбачається використання коштів (назва та код).

            13. Строк погашення, передбачений договором (кінцева дата).

           

            53

            14. Тип відсоткової ставки (безпроцентна, плаваюча, фіксована) та її розмір з

            урахуванням маржі.

            15. Відсоткова ставка за простроченими платежами.

            16. Відповідальність сторін.

            17. Штрафні санкції (назва, розмір).

            18. Порядок розгляду спорів.

            19. Інші збори, що передбачені договором (комісії за зобов'язання, анулювання,

            дострокове погашення тощо).

            20. Графік одержання та погашення кредиту, позики за кварталами (з урахуванням

            процентів, комісійних тощо).

            21. За рахунок чого здійснюватиметься погашення заборгованості за кредитом,

            позикою (вказується сума коштів в іноземній валюті).

            22. Чим гарантоване повернення основного боргу (відсотків) за кредитом, позикою

            нерезидентові згідно з умовами договору.

            23. Назва гаранта, країна.

            24. Юридичні адреси (адреса) та банківські реквізити сторін, підписи

            уповноважених представників сторін, які укладають договір.

            Рішення щодо внесення будь-яких змін до умов кредитування (пролонгації

            кредиту, зміни плати за користування кредитом тощо) оформляється шляхом

            укладення додаткової угоди до цього договору.

            Для укладення додаткової угоди необхідно надіслати позичальникові

            письмову пропозицію щодо зміни умов кредитного договору або отримати таку

            пропозицію від позичальника. Позичальник розглядає пропозицію і дає відповідь в

            обумовлений пропозицією ініціатора строк. Зміни і доповнення умов кредитного

            договору оформлюються в тому ж самому порядку, у якому оформлений договір,

            тобто письмово, додатковою угодою сторін.

            Додаткова угода до кредитного договору може укладатися в період його дії.

           

           

 

18