yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->          Тема 9: НЕТОРГОВІ ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ

Валютні операції

          Тема 9: НЕТОРГОВІ ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ

             

          9.1. Правове регулювання обігу готівкової іноземної валюти

             

            Згідно з чинним законодавством національна валюта України - гривня є

            єдиним законним засобом платежу на території нашої держави. Однак в окремих

            випадках Національний банк України дозволяє проводити на території України

            торгівлю і надавати послуги резидентам і нерезидентам з використанням іноземної

            валюти. Можливість застосування іноземної готівкової валюти на українській

            території зумовлює ретельне вивчення показників, що впливають на дотримання

            основних пропорцій економічного і соціального розвитку, зокрема, співвідношення

            темпів зростання грошових доходів населення і роздрібного товарообігу та платних

            послуг, співвідношення темпів зростання продуктивності праці і середньої

            заробітної плати, забезпечення своєчасності розрахунків готівкою в господарстві

            при неможливості використання національної валюти тощо. Усе це потребує

            організації роботи з іноземною готівкою, яку проводить Національний банк

            України.

            Надзвичайно велика маса готівку, як у національній, так і в іноземній

            валютах, що перебуває поза касами українських підприємств і банків, безумовно,

            чинить значний тиск на курс готівкової гривні. За таких умов необхідно суттєво

            вдосконалювати механізм регулювання валютного готівкового обігу.

            Одним із пріоритетних напрямків регулювання готівкового валютного ринку

            є оптимальне правове регулювання.

            Використання на території України готівкової іноземної валюти як засобу

            платежу дозволяється в разі відсутності у фізичних осіб - нерезидентів чи

            резидентів, а також повноважних представників юридичної особи нерезидента -

            суб'єкта підприємницької діяльності коштів у грошовій одиниці України і

            неможливості здійснення валютообмінної операції через пункт обміну іноземної

            валюти в таких випадках. Використання готівкової іноземної валюти в

           

            55

            непередбачених даними Правилами ситуаціях дозволяється за умови отримання

            індивідуальної ліцензії Національного банку України.

            З метою вдосконалення механізму ввезення в Україну та вивезення за її межі

            уповноваженими банками готівкової іноземної валюти та цінних паперів,

            деномінованих в іноземній валюті, та з метою подальшої лібералізації і

            децентралізації валютного ринку України було прийнято Постанову Правління НБУ

            «Про порядок надання уповноваженим банкам індивідуальних ліцензій на

            вивезення банкнот іноземної валюти і спеціальних дозволів на ввезення банкнот

            іноземної валюти та бланків чеків» № 227 від 09.07.1997 р.

            Необхідний пакет документів на отримання індивідуальної ліцензії та

            спеціального дозволу подається до Департаменту валютного регулювання НБУ.

            Перелік документів і порядок розгляду заяв на отримання ліцензії та дозволу

            регулюється чинним порядком (постанова НБУ № 227 від 09.07.1997 p.).

            З метою оперативного регулювання ситуації, яка виникає на внутрішньому

            валютному ринку, Національний банк України має право вводити тимчасові

            обмеження на вивезення з України уповноваженими банками окремих видів

            іноземних валют та цінних паперів в іноземній валюті. Про всі обмеження, що

            впроваджуються на вивезення з України уповноваженими банками валютних

            цінностей, НБУ сповіщає Державний митний комітет України та уповноважені

            банки не пізніше ніж за один місяць до їх введення в дію (згідно із Законом України

            «Про Національний банк України» від 20.05.1999 p.).

           

 

19