yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->          9.3. Правове регулювання переміщення валюти і валютних цінностей через митний кордон України

Валютні операції

          9.3. Правове регулювання переміщення валюти і валютних цінностей через митний кордон України

             

            Одним із об'єктів валютного регулювання є переміщення іноземної валюти

            через митний кордон України.

            Під об'єктом регулювання розуміють іноземні грошові знаки у вигляді

            банкнот, монет, казначейських білетів, що перебувають в обігу та є законним

            платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з

            обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які

            перебувають в обігу.

             Суб'єктами регулювання є фізичні і юридичні особи (резиденти і

            нерезиденти) та уповноважені банки. Порядок регулювання цих відносин

            зазначений в Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти,

            банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і

            платіжних карток через митний кордон України, затвердженій постановою

            Правління Національного банку України № 283 від 12.07.2000 р.

            Готівкова іноземна валюта вивозиться фізичними особами (резидентами та

            нерезидентами) незалежно від віку за межі України за умови усного декларування

            митному органу на суму до 1000 доларів СІЛА або еквівалент цієї суми в іншій

            іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют,

            установленим Національним банком України на день перетинання митного

            кордону. Якщо іноземна валюта була раніше ввезена в Україну на законних

            підставах, то дозволяється її вивезення за межі України за наявності митної

            декларації на її ввезення. У разі зняття готівки з власного рахунку в іноземній

            валюті в уповноваженому банку України чи придбання через його касу

            дозволяється вивезення іноземної валюти за довідкою банку на суму до 5000

            доларів США. У разі відрядження фізичної особи за межі України їй дозволяється

            вивезти іноземної валюти на суму до 10 000 доларів США або еквівалент цієї суми в

            іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют.

           

            58

            Іноземна валюта готівкою в сумі, що перевищує встановлені норми, підлягає

            переказуванню через уповноважений банк України до іноземного банку або

            вивозиться фізичними особами - резидентами та нерезидентами - на підставі

            індивідуальної ліцензії Національного банку України, копія якої надсилається

            відповідним структурним підрозділом НБУ Державній митній службі.

            Важливим елементом регулювання є прив'язка курсу іноземної валюти з

            офіційним обмінним курсом гривні щодо відповідних іноземних валют.

            Національний банк України встановлює офіційний обмінний курс гривні до

            іноземних валют, який використовується резидентами України та нерезидентами

            для всіх видів платіжно-розрахункових операцій в іноземних валютах, у тому числі

            для бухгалтерського обліку опера цій та при аналізі зовнішньоекономічної

            діяльності. Офіційний обмінний курс гривні до долара США встановлюється

            Національним банком України на підставі результатів торгів на Українській

            міжбанківській валютній біржі (згідно з «Положенням про встановлення і

            використання офіційного курсу гривні до іноземних валют», затвердженим

            постановою Правління Національного банку України № 98 від 06.03.2001 p.).

           

           

 

21