yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->          12.2. Методи валютного регулювання

Валютні операції

          12.2. Методи валютного регулювання

           

            Під методом будь-якої діяльності слід розуміти способи, прийоми, засоби, які

            використовуються для досягнення поставленої мети і становлять зміст цієї

            діяльності. Відповідно, під методом управління розуміють науково обґрунтовані,

            дозволені законом способи впливу підлеглих з метою найбільш правильного

            оперативного вирішення управлінських завдань та досягнення максимальної

            ефективності управління.

            У теорії виділяють адміністративні та економічні методи валютного

            регулювання. Серед адміністративних методів валютного регулювання можна

            назвати такі. По-перше, це встановлення порядку здійснення валютних операцій,

            який передбачає визначення суб'єктів та об'єктів валютних операцій, прав та

            обов'язків суб'єктів валютних операцій, класифікацію валютних операцій,

            встановлення правил обігу (володіння, користування та розпорядження) валютними

            цінностями та ін. Так, порядок здійснення валютних операцій резидентами і

            нерезидентами може відрізнятися обсягом прав та обов'язків суб'єктів, по-різному

           

            78

            щодо кожного суб'єкта здійснюється і валютний контроль. Наприклад,

            Національний банк України, відповідно до Декрету, встановлює випадки та умови

            відкриття і ведення рахунків резидентів в іноземній валюті за межами України (ст.

            5, п. д), щодо нерезидентів Національний банк таких повноважень, звичайно, не має.

            По-друге, введення валютних обмежень на здійснення окремих валютних

             операцій залежно від їх характеру, суб'єктів, об'єктів, обсягу операцій, у тому числі

            ліцензування діяльності, пов'язаної з використанням валютних цінностей. На думку

            Н.В. Сапожникова, валютні обмеження - це спеціальні вимоги щодо порядку

            здійснення валютних операцій, порушення яких тягне за собою застосування

            санкцій з боку держави в особі уповноважених нею органів1. В.Т. Ковальов вважає,

            що під валютними обмеженнями слід розуміти законодавчі та адміністративні

            заборони, лімітування чи регламентацію операцій резидентів і нерезидентів з

            валютою та іншими валютними цінностями. А Б.Ю. Дорофєєв валютні обмеження

            характеризує як дискримінаційні заходи, що сприяють перерозподілу валютних

            цінностей на користь держави за рахунок інших суб'єктів економіки.

            Валютне законодавство України виділяє цілу низку валютних обмежень, до

            яких на нашу думку, можна віднести ліцензування валютних операцій (ст. 5

            Декрету), обов'язковий продаж валютної виручки експортерів повністю чи частково

            (Постанова НБУ від 04.09.1998 р. № 349 «Про введення обов'язкового продажу

            надходжень в іноземній валюті на користь резидентів») та обмеження обігу валют

            (Постанова Правління НБУ № 34 від 04.02.1998 р. «Про затвердження

            Класифікатора іноземних валют»). Введення обмеження щодо використання

            валютної виручки, а саме: обов'язкового продажу валютної виручки від експорту за

            національну валюту, є найбільш поширеним методом управління валютними

            відносинами в різних країнах світу. Наприклад, продаж експортної виручки

            центральним валютним органам або її репатріація є обов'язковою в Італії, Іспанії,

            Португалії, Бельгії, Данії, Норвегії та Туреччині.

            Ще одним адміністративним методом валютного регулювання можна назвати

            контроль за дотриманням валютного законодавства і застосування заходів

           

            79

            відповідальності до суб'єктів, що порушили встановлений порядок здійснення

            валютних операцій.

           

           

 

 

 

27