yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->          Тема 1:  ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ЙОГО СТРУКТУРА

Валютні операції

          Тема 1:  ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ЙОГО СТРУКТУРА

             

          1.1. Поняття валютного ринку

              

            Валютний ринок — це система валютних та організаційних відносин, пов'язаних

            з конверсійними операціями, міжнародними розрахунками, наданням у позичку

            іноземної валюти на певних умовах.

             Валютний ринок як економічна категорія відображає певну сукупність

            відносин щодо здійснення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, інших

            валютних цінностей, цінних паперів у іноземній валюті та руху іноземних капіталів.

             З практичної точки зору під валютним ринком розуміють офіційні

            фінансові центри, в яких зосереджено здійснення валютних операцій. Найбільшими

            міжнародними валютними ринками, представленими сукупністю банків, бірж і

            фінансових компаній, є ринки Лондона, Нью-Йорка, Токіо, Франкфурта-на-Майні,

            Парижа, Сінгапура, Цюриха, Гонконгу. Прямі зв'язки між головними центрами

            торгівлі валютами (Лондон, Нью-Йорк, Токіо, Франкфурт, Сінгапур) за допомогою

            телефонів, факсів і комп'ютерів перетворюють кожний з цих центрів на частину

            єдиного світового ринку, що функціонує цілодобово. Економічні новини, які

            з'являються в будь-який час доби, передаються по всьому світу і зумовлюють негайну

            реакцію валютного ринку. Звичайно угоди вкладаються за усною домовленістю. За

            необхідності документи, які підтверджують угоду, надсилаються пізніше.

            Вирішальним чинником є швидкість отримання необхідної інформації, оскільки курси

            валют змінюються протягом лічених секунд.

             Особливість валютного ринку полягає в тому, що він:

            • нематеріальний;

            • не має конкретного місцезнаходження, єдиного центру;

            • механізм його функціонування — обмін валюти однієї країни на валюту іншої

            країни;

           

            4

            • існує цілковита свобода моментального відкриття чи закриття будь-якої

            позиції, можливість торгувати 24 години на добу в режимі on lain;

            • є міжбанківським ринком;

            • має гнучку систему організації торгівлі та гнучку стратегію оплати за

            укладення угоди;

            • є одним з найліквідніших ринків завдяки можливості роботи на ньому з

            різними валютами;

            • завдяки процесу телекомунікації й інформатики є глобальним, тобто

            розгорнутим у масштабі всього світу.

             Головними функціями валютного ринку є:

            •

            реалізація валютної політики держави, спрямованої на забезпечення

            регулювання національної економіки та розширення зовнішньоекономічних

            зв'язків;

            •

            сприяння поглибленню міжнародного розподілу праці та міжнародної

            торгівлі;

            •

            визначення і формування попиту та пропозиції на іноземні валюти;

            •

            своєчасне здійснення міжнародних розрахунків;

            •

            регулювання валютних курсів;

            •

            хеджування валютних ризиків;

            •

            диверсифікація валютних резервів;

            •

            одержання прибутку від операцій з валютою та валютними цінностями

            тощо.

            Розрізняють такі ринки:

            1. Регіональні ринки: європейський (Лондон, Цюрих, Париж, Франкфурт-на-

            Майні), північноамериканський (Нью-Йорк), азіатський (Токіо, Сінгапур, Гонконг).

            2. Національні ринки, які забезпечують рух валютних потоків у даній країні та

            обслуговують зв'язки з міжнародними валютними центрами. Розвиненість

            національного валютного ринку залежить від стану фінансово-кредитної системи

           

            5

            країни, рівня її інтеграції у світову економіку, системи валютного регулювання та

            інших чинників.

            3. Ринки за видами валютних операцій: ф'ючерсні, опціонні, форвардні,

            депозитні тощо.

            4. Спеціальні ринки: відсоткових ставок на іноземні валюти, конверсійних

            операцій, окремих міжнародних розрахункових одиниць тощо.

             Основним товаром валютного ринку є іноземна валюта в різних формах:

            валютні депозити, будь-які фінансові вимоги, позначені в іноземній валюті.

            У зв'язку з розширенням міжнародної торгівлі та міжнародних економічних

            зв'язків обсяги торгівлі валютою постійно зростають. Найбільшими світовими

            валютними ринками є Лондонський, частка якого становить 30%, Нью-Йоркський,

            на який припадає більш як 16% оборотів, Токійський — 10 і Сінгапурський —

            близько 7% обороту іноземних валют. У цілому частка європейського ринку

            становить понад 40%, американського — близько 35, а азіатського — близько 25%.

           

 

3