yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->          1.2. Суб’єкти валютного ринку

Валютні операції

          1.2. Суб’єкти валютного ринку

           

            Валютний ринок як інструментальний механізм передбачає участь у ньому

            відповідних суб'єктів ринку, до яких відносяться:

            1. Валютні біржі. 2. Комерційні банки. 3. Центральні банки. 4. Підприємства,

            фінансові установи, які здійснюють зовнішньоекономічні операції. 5. Підприємства,

            міжнародні корпорації, фінансові установи, які здійснюють іноземні вкладення

            активів. 6. Фізичні особи. 7. Валютні брокерські фірми.

             Валютні біржі існують в багатьох країнах як самостійні фінансові установи.

            В більшості країн валютні біржі створюються як некомерційні установи, оскільки

            головна мета їх діяльності полягає не в забезпеченні високих прибутків, а в

            організації валютного ринку. Так, в Японії, Франції, скандинавських країнах

            завдання валютних бірж полягає у визначенні валютних курсів та фіксації

            довідкових курсів. У деяких країнах, зокрема в Україні та Росії, валютні біржі

            здійснюють функції обміну валют для юридичних осіб та формують ринковий

           

            6

            валютний курс. При цьому держава в особі Центрального банку, використовуючи

            компактність біржового ринку, регулює обмінний курс через валютні інтервенції та

            інші заходи економічного та адміністративного характеру.

            Часто на багатопрофільних або на спеціальних біржах створюються

            спеціальні підрозділи, які займаються валютними операціями. В останні роки

            почали з'являтися спеціалізовані валютні біржі, які обслуговують певні сегменти

            валютного ринку: Лондонська міжнародна біржа валютних ф'ючерсів (LIFFE),

            Європейська опціонна біржа в Амстердамі (ЕОЕ), Німецька термінова біржа у

            Франкфурті-на-Майні (DTB), біржа термінової торгівлі в Сіднеї (SFE), Австрійська

            термінова опціонна біржа у Відні (ОеТОВ) та інші.

            До функцій центральних банків як учасників валютного ринку належить

            формування певної стратегії і тактики в здійсненні політики валютного

            регулювання, управління валютними резервами, вплив на головні чинники

            курсоутворення через валютні інтервенції, регулювання рівня облікової ставки,

            нормативів обов'язкових резервів, контроль за обсягами грошової маси в обігу тощо.

            Серед центральних банків найбільш впливовими є Федеральна резервна система

            США, Bank of England i Deutsche Bundesbank, діяльність яких за переліченими вище

            напрямками може суттєво вплинути на міжнародний валютний ринок.

            Основний обсяг валютних операцій припадає на комерційні банки, які

            формують міжбанківський валютний ринок через здійснення всього спектра

            операцій з іноземною валютою,

            включаючи як клієнтські замовлення, так і виконання операцій для потреб і

            цілей банку. Загальновизнаними лідерами міжнародного фінансового ринку

            вважаються Deutsche Bank, Union Bank of Switzerland, Chase Manhattan Bank,

            Citibank, Standard Chartered Bank та ін.

            Лідерами в сфері валютних операцій та валютного дилінгу в Україні є

            Укрексімбанк, Промінвестбанк, Приватбанк, АКБ "Україна", АППБ "Аваль", "Ва-

            банк", Перший Український Міжнародний банк та інші, які активно працюють на

            міжнародних фінансових ринках і постійно розширюють сферу своєї діяльності.

           

            7

            Банки та фінансові компанії, які функціонують на валютному ринку, за

            ступенем впливу на формування валютної політики та тенденції динаміки валютних

            курсів поділяють на дві групи:

 1.

 

             Маркет-мейкери (market makers) — найбільші банки та фінансові

            компанії, які здійснюють значні обсяги валютних операцій і завдяки своєму

            панівному становищу на ринку формують стратегію динаміки валютних курсів,

            відсоткових ставок тощо. Звичайно, банки та фінансові компанії є маркет-

            мейкерами за однією або кількома валютами. Наприклад, Union Bank of Switzerland

            є маркет-мейкером за конверсійними операціями USD/CHF, a Halian International

            Bank (у Лондоні) — USD/ITL.

            Маркет-мейкери визначають поточні курси іноземних валют через постійне

            здійснення валютних операцій один із одним та з меншими банками, які є по

            відношенню до маркет-мейкерів користувачами ринку, тобто практично здійснюють

            котирування валютних курсів.

 2.

 

             Маркет-юзери (market users) — дрібні банки та фінансові компанії, які є

            користувачами валютного ринку і виконують значно менші обсяги валютних

            операцій, а їх діяльність не спричиняє суттєвого впливу на валютну політику та

            динаміку валютних курсів.

             Підприємства та організації, які здійснюють зовнішньоекономічні операції, мають постійний попит на іноземну валюту та створюють її пропозицію залежно від

            спрямованості експортно-імпортних потоків. Вони є активними учасниками

            валютного ринку, проте здійснюють кредитно-депозитні, розрахункові та

            конверсійні операції переважно через комерційні банки.

             Підприємства,

             міжнародні

             корпорації,

             фінансові

             установи,

             які

             здійснюють іноземні вкладення активів, працюють на міжнародних валютних

            ринках з метою: вкладення виробничих інвестицій у свої іноземні філії та дочірні

            підприємства; організації діяльності на міжнародному фондовому ринку (особливо

            на ринку державних цінних паперів іноземних країн), проведення спекулятивних

            операцій за рахунок різниці у відсоткових ставках та валютних курсах на

            міжнародних і національних валютних ринках.

           

            8

             Фізичні особи як учасники валютного ринку здійснюють операції

            неторговельного характеру з приводу купівлі-продажу готівкової іноземної валюти,

            у сфері туризму, переказу заробітної плати, гонорарів, пенсій, добровільних внесків

            тощо.

             Валютні брокерські фірми,  які є юридичними особами і, звичайно,

            працюють з біржами та банками, виконують функції посередників на замовлення

            своїх клієнтів за кредитно-депозитними, конверсійними чи дилінговими

            операціями. Найбільш відомими на міжнародних валютних ринках є брокерські

            фірми Bierbaum, Lasser Marshall, Harlow Butler, Tullet and Tokyo, Coutts, Tradition,

            Intermoney Financial Products та ін.

            Всі учасники валютного ринку більшою чи меншою мірою створюють певне

            фінансове середовище, в якому формуються і розвиваються міжнародний та

            національні валютні ринки, валютні курси та системи валютного регулювання

            окремих країн.

           

           

 

4