yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->          Тема 2: ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

Валютні операції

          Тема 2: ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

             

          2.1. Поняття валютної операції

             

            Обіг валюти та валютних цінностей на території України пов'язаний в

            основному з переходом права власності на валюту та валютні цінності. У той же час

            перехід права власності на ці об'єкти та їх розміщення проводиться шляхом

            здійснення валютних операцій.

            Питання про поняття «валютні операції» в основному проводилися

            здебільшого фахівцями економічної науки і характеризували валютні операції як

            інструмент впровадження грошово-кредитної політики держави в ринковій

            економіці. При цьому, під валютними операціями розуміється операції обміну

            однієї національної валюти на іншу через купівлю-продаж на валютних ринках.

           

            9

            У юридичному сенсі валютні операції можна визначити як конкретні дії, в

            яких проявляються валютні правовідносини. Проте, враховуючи особливості об'єкта

            валютних операцій, поняття «валютні операції» можна розглядати у двох аспектах -

            широкому та вузькому.

             У широкому розумінні під валютними операціями розуміють операції,

            пов'язані з переходом права власності на валютні цінності; використанням валютних

            цінностей як засобу платежу в міжнародному обігу; ввезенням, переказом та

            пересиланням на територію країни та вивезенням, переказом і пересиланням за її

            межі валютних цінностей. Також у даному понятті необхідно зосередити увагу на

            суб'єктах, які здійснюють ці операції, тому що саме це є особливою ознакою

            визначення поняття «валютні операції» в широкому сенсі.

            У вузькому розумінні валютні операції - це операції банків, фінансово-

            кредитних установ чи іншої уповноваженої особи з купівлі-продажу валюти і

            валютних цінностей, ведення рахунків та розрахунків у валюті і валютних

            цінностях, і надання в позику іноземної валюти та валютних цінностей на

            конкретних умовах з виконанням на певну дату.

            Відповідно до п. 2 ст. 2 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему

            валютного регулювання і валютного контролю» від 19 лютого 1993 р. № 15-93

            особи (резиденти і нерезиденти) мають право здійснювати валютні операції з

            урахуванням обмежень, встановлених цим Декретом та іншими актами валютного

            законодавства України.

             Валютні обмеження встановлені відповідно до чинного законодавства і

            проявляються у встановленні валютного режиму. Результатом введення валютного

            режиму є здійснення операції з валютою та валютними цінностями лише на підставі

            ліцензії Національного банку України на право здійснення операцій з валютою та

            валютними цінностями.

            Пункт 2 ст. 5 Декрету передбачає, що генеральні ліцензії видаються

            комерційним банкам та іншим кредитно-фінансовим установам України на

            здійснення валютних операцій, що не потребують індивідуальної ліцензії, на весь

            період дії режиму валютного регулювання.

           

            10

            Таким чином, можна дійти висновку, що валютні операції -це в основному

            операції, які виконують банківські установи та інші фінансово-кредитні установи.

            Діяльність з видобутку та реалізації дорогоцінного каміння не регулюється

            валютним правом України, оскільки об'єктом валютного права є дорогоцінні метали

            у зливках і виробах, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного

            утворення та напівдорогоцінне каміння, тобто афіновані (доведені) до відповідних

            проб згідно з міжнародними стандартами.

            Відповідно до п. 5 ст. 4 Закону України «Про державне регулювання

            видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного

            каміння та контроль за операціями з ними» від 18 листопада 1997 р. N°  637/ 97-ВР

            суб'єкти підприємницької діяльності, незалежно від форми власності, та фізичні

            особи в установленому порядку набувають у власність дорогоцінні метали в зливках

            та виробах, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та

            напівдорогоцінне каміння на ринках дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

            за договорами купівлі-продажу, дарування, іншими цивільно-правовими

            договорами, а також за правом спадкування. Таким чином, дані операції

            регулюються цивільним правом України.

            З огляду на те що певні валютні операції здійснюють небанківські установи,

            слід зазначити, що такі установи мають право здійснювати валютні операції на

            підставі:

            • ліцензії Національного банку України на право здійснення операцій з

            валютою та валютними цінностями;

            • агентських угод, що укладаються між уповноваженими банками та іншими

            суб'єктами, які бажають здійснювати валютні операції.

            При здійсненні валютних операцій одним із суб'єктів (прямо чи

            опосередковано) є Національний банк України як орган, що видає ліцензії на право

            здійснення валютних операцій. Лише на підставі отриманих ліцензій уповноважені

            банки мають право укладати агентські угоди з іншими суб'єктами на право

            здійснення операцій з валютою та валютними цінностями.

           

            11

            Отже, коли мова йде про валютні операції, можна з упевненістю говорити про

            операції комерційних банків з валютою та валютними цінностями.

            Враховуючи що банківські операції  - це юридично обумовлені дії або

            сукупність дій, дозволені або санкціоновані законом на підставі укладених угод між

            суб'єктами банківських правовідносин, які здійснюються банками за принципом

            виняткової правоздатності та наявності ліцензії Національного банку України із

            дотриманням встановлених стандартів, правил, нормативів, об'єктом яких є гроші,

            цінні папери, платіжні документи, дорогоцінні метали та каміння, а також фактичні

            дії бухгалтерського оформлення угод, поняття «валютні операції» можна визначити

            таким чином: валютні операції  - це юридично обумовлені дії або сукупність дій, дозволених або санкціонованих законом, які здійснюються на підставі укладених

            договорів між суб'єктами валютних правовідносин за наявності ліцензії

            Національного банку України на право здійснення операцій з валютою та

            валютними цінностями, з дотриманням стандартів, правил, нормативів, результатом

            яких є перехід права власності на валюту та валютні цінності, їх розміщення чи

            надання (отримання) послуг з обслуговування рахунків у валюті та валютних

            цінностях, а також використання останньої як засобу платежу.

            З огляду на викладене, можна виділити такі ознаки валютних операцій:

            1) валютні операції - це операції з валютою та валютними цінностями;

            2) одним із суб'єктів валютних операцій (прямо чи опосередковано) є

            Національний банк України.

           

 

5