yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->          2.2. Класифікація валютних операцій

Валютні операції

          2.2. Класифікація валютних операцій

             

            Досить великий перелік валютних операцій надає можливість здійснити їх

            класифікацію.

             Класифікація валютних операцій - це поділ валютних операцій на типи,

            види та підвиди залежно від тих чи інших підстав поділу.

           

            12

            Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання та

            валютного контролю» дає класифікацію валютних операцій. Відповідно до Декрету

            існують такі види валютних операцій:

            • пов'язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком

            операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України;

            • пов'язані з використанням валютних цінностей в міжнародному обігу як

            засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов'язань, предметом

            яких є валютні цінності;

            • пов'язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України

            та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей.

            Чинне законодавство України надає й інші класифікації валютних операцій.

            Відповідно до п. 2.3 Положення Національного банку України «Про порядок

            видачі банку банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання

            окремих операцій»1 за наявності банківської ліцензії та за умови отримання

            письмового дозволу Національного банку банки мають право здійснювати такі

             операції з валютними цінностями:

            а)

            неторговельні операції з валютними цінностями;

            б)

            ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній

            валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

            в)

            ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в

            іноземній валюті;

            г)

            ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій

            одиниці України;

            д)

            відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України

            в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

            є) відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній

            валюті та здійснення операцій за ними;

            є) залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

            ж) залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

           

            13

            з) операції з банківськими металами на валютному ринку України;

            и) операції з банківськими металами на міжнародних ринках;

            й)інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.

            Чинне законодавство України в інших нормативно-правових актах, які

            стосуються правового регулювання обігу валюти та валютних цінностей, не надає

            інших класифікацій. Проте класифікацію валютних операцій здійснюють

            дослідники на теоретичному рівні.

            Враховуючи те що валютні операції (у більшості випадків) - це операції, які

            здійснюють банківські установи, їх можна поділити на пасивні валютні операції і

            активні валютні операції.

             Пасивні валютні операції - це операції, спрямовані на створення валютних

            ресурсів в іноземній валюті шляхом прийняття депозитів в іноземній валюті та

            валютних цінностях. До них можна віднести:

            • прийняття вкладів в іноземній валюті та валютних цінностях;

            • продаж за іноземну валюту цінних паперів, емітованих банками -

            резидентами України і номінованих у національній грошовій одиниці (включаючи

            власні цінні папери банку);

            • отримання кредитів в іноземній валюті від інших уповноважених банків;

            • отримання міжнародних кредитів, виражених в іноземній валюті.

             Активні валютні операції - це операції, які спрямовані на використання

            створених валютних резервів і отримання прибутку від них. До таких валютних

            операцій можна віднести:

            • надання кредитів в іноземній валюті;

            • інвестування валюти та валютних цінностей в різні сектори економіки

            держави (проведення активної інвестиційної валютної політики).

            Залежно від переходу чи непереходу права власності на валютні цінності

            розрізняють такі види валютних операцій:

            •

            торговельні валютні операції (купівля-продаж валюти та валютних

            цінностей, обмін іноземної валюти);

           

            14

            •

            неторговельні валютні операції (інкасування валюти та валютних

            цінностей, обмін зношених банкнот іноземної валюти).

            Залежно від терміну здійснення валютні операцій поділяють на такі види:

            • поточні (касові) валютні операції, які здійснюються в готівковій та

            безготівковій формах (купівля-продаж іноземної валюти в пунктах обміну валют);

            • непоточні валютні операції (форвардна угода).

            Враховуючи особливості здійснення валютних операцій та їх правову

            природу загальну типологію валютних операцій можна надати таким чином.

             Валютні операції:

            1. Неторговельні валютні операції.

            2. Торговельні валютні операції.

            2.1.Конверсійні валютні операції.

            2.2.Міжнародні розрахунки.

            2.3.Операції з приводу залучення та розміщення валютних ресурсів.

            2.4.Операції з ведення кореспондентських рахунків.

            2.5.Ведення валютних рахунків.

             Неторговельні валютні операції можуть об'єднувати валютні операції, які

            стосуються обслуговування фізичних осіб, що не займаються підприємницькою

            діяльністю, а також послуги, які надаються юридичним особам і не стосуються

            безпосередньо їх комерційної діяльності. До неторговельних валютних операції

            відносять:

            • купівлю - продаж готівкової іноземної валюти і платіжних документів в

            іноземній валюті;

            • інкасо іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті;

            • випуск та обслуговування пластикових карток клієнтів;

            • купівлю (оплату) дорожніх чеків іноземних банків;

            • оплату грошових акредитивів і виставлення аналогічних акредитивів;

            • організацію роботи і порядку проведення операцій в обмінних пунктах.

           

            15

            Відповідно до наданої типології валютні операції можна поділити за

            сукупністю таких ознак: суб'єкт, курс угоди і дата виконання операції. До

            конверсійних валютних операцій належать:

            •

            угоди з негайною поставкою:

            а)

            угоди типу today (тод);  

            б)

            угоди типу tomorrow (том);  

            в)

            угоди типу spot (спот);  

            •

            строкові валютні операції:

            а)

            форвардні валютні операції;

            б)

            ф'ючерсні валютні операції;

            в)

            опціонні валютні операції;

            • угоди типу swap (своп);  

            • валютний арбітраж:

            а)

            просторовий валютний арбітраж;

            б)

            часовий валютний арбітраж;

            в)

            конверсійний валютний арбітраж.

            Залежно від території проведення валютних операцій виділяють валютні

            операції, пов'язані з міжнародними розрахунками. Інструменти, які можуть

            застосовуватись при проведенні даних операцій: акредитив; інкасо; чек; вексель;

            банківський переказ.

            Відповідно до ще однієї групи типології до валютних операцій із залучення та

            розміщення валютних ресурсів відносять операції, які пов'язані з формуванням та

            збільшенням валютних запасів банківських установ. До операцій із залучення та

            розміщення валютних коштів можна віднести:

            • кредитні валютні операції;

            • депозитні валютні операції;

            • операції з цінними паперами, вираженими в іноземній валюті;

            • лізингові валютні операції;

           

            16

            • форфейтингові валютні операції;

            • факторингові валютні операції.

            Залежно від виду співробітництва банківських установ виділяють валютні

            операції, які пов'язані з веденням кореспондентських рахунків між банківськими

            установами. До них належать:

            • встановлення прямих кореспондентських відносин з іноземними банками;

            • самостійне відкриття банком рахунків для міжнародних розрахунків з

            іноземними банками;

            • досягнення домовленості про порядок і умови ведення банківських операцій

            з міжнародних розрахунків; робота через кореспондентські рахунки Центру

            міждержавних

            розрахунків

            НБУ

            або

            через

            кореспондентські

            рахунки

            уповноважених банків;

            • встановлення кореспондентських відносин і здійснення міжнародних

            банківських операцій з іноземними банками через кореспондентські рахунки

            Центру міжнародних розрахунків НБУ або уповноважених банків.

            Наступна група зазначеної типології об'єднує валютні операції, які пов'язані з

            обслуговуванням комерційними банками власних клієнтів, тобто до цієї групи

            належать операції з обслуговування рахунків у валюті та валютних цінностях. До

            валютних операцій, пов'язаних з відкриттям та веденням валютних рахунків,

            відносять:

            • відкриття валютних рахунків юридичним особам (резидентам і

            нерезидентам), фізичним особам;

            • нарахування процентів за залишками на рахунках; надання овердрафтів

            (особливим клієнтам згідно з рішенням керівництва банку);

            • надання виписок у міру здійснення операції;

            • оформлення архіву рахунку за будь-який проміжок часу;

            • виконання операцій з розпорядження клієнтів відносно коштів на їхніх

            валютних рахунках (оплата наданих документів, купівля-продаж іноземної валюти

            за рахунок коштів клієнтів);

           

            17

            • списання сум, передбачених законодавством;

            • контроль експортно-імпортних операцій.

             

           

 

6