yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->          Тема 3: ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ З НЕГАЙНОЮ ПОСТАВКОЮ

Валютні операції

          Тема 3: ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ З НЕГАЙНОЮ ПОСТАВКОЮ

             

          4.1. Поняття, особливості та класифікація конверсійних валютних операцій

             

            Валютні операції на території України здійснюються агентами валютного

            ринку, тобто уповноваженими банками. До агентів валютного ринку відносять

            банки, які отримали ліцензію на право здійснення операцій з валютою і валютними

            цінностями. При цьому дана ліцензія надає право банківській установі здійснювати

            операції з валютою та валютними цінностями як у готівковій, так і в безготівковій

            формі на валютному ринку.

            Агенти валютного ринку виконують операції від свого імені та за свій

            рахунок. Проте вони можуть їх здійснювати за дорученням своїх клієнтів за власний

            рахунок чи за рахунок клієнтів.

            Угоди, які здійснюють агенти валютного ринку, оформляються договорами

            на купівлю-продаж валюти чи валютних цінностей.

            Таким чином, поняття конверсійні валютні операції можна визначити як

            угоди агентів валютного ринку з купівлі-продажу обумовлених сум готівкової та

            безготівкової валюти однієї країни на валюту іншої країни за узгодженим курсом на

            визначену дату.

            Враховуючи дане визначення, можна виділити особливості конверсійних

            валютних операцій, які полягають в тому, що:

            1) конверсійні валютні операції здійснюються обмеженим колом уповноважених

            суб'єктів, тобто конверсійні валютні операції мають право здійснювати тільки

            агенти валютного ринку за наявності ліцензії Національного банку України на

           

            18

            право здійснення операцій з валютою та валютними цінностями лише в її

            межах та на підставі угод, укладених відповідно до валютного законодавства

            України;

            2)метою конверсійних валютних операцій є перехід права власності на валюту

            чи валютні цінності. Тобто конверсійні валютні операції - це операції, які

            пов'язані з купівлею-продажем готівкової та безготівкової валюти одним

            агентом валютного ринку іншому;

            3)конверсійні валютні операції здійснюються на стандартну суму. Здійснюючи

            угоди купівлі-продажу валюти, суб'єкти даної операції при визначенні обсягу

            (суми) угоди користуються встановленою практикою валютних відносин і

            встановлюють стандартну суму відповідно до стандартів валютного ринку.

            Стандарти1 сум конверсійних валютних операцій залежать від особливостей

            валютного ринку;

            1 Стандарти валютного ринку встановлюються діловою практикою валютного

            ринку та звичаями ділового обороту. На нормативному рівні стандарти не

            закріплені, проте їх недотримання практично позбавляє сенсу здійснення

            валютних операцій, оскільки від дотримання стандартів залежить хеджування

            валютного ризику на валютних ринках.

           

            4)конверсійні валютні операції укладаються та виконуються у стандартний

            строк. Стандарт строку виконання операції визначається відповідно до

            стандартів валютного ринку.

            Можна виділити кілька цілей конверсійних операцій:

            — обмін валют при міжнародній торгівлі, здійсненні туризму, інвестицій;

            — спекулятивні операції;

            — хеджування валютних ризиків.

            Купівля або продаж готівкової валюти в кіоску «Обміну валюти» —

            справжня конверсійна операція. Купуючи або продаючи готівковий долар, ви

           

            19

            продаєте або купуєте готівкову гривню, отриману валюту ви використовуєте у своїх

            цілях — витрачаєте на свої потреби або використовуєте для накопичення.

            Необхідність обміну однієї валюти на другу виникає також при міжнародній

            торгівлі, фінансових інвестиціях в економіку інших країн, міжнародному туризмі.

            Різні фінансові відносини усередині будь-якої країни вимагають розрахунків тільки

            в національній валюті. Цього насамперед вимагає економіка самої країни для

            захисту і забезпечення надійності її національної валюти. Наприклад: європейський

            торговець при купівлі цінних паперів американського емітента продаватиме євро і

            купуватиме американські долари, а потім уже за долари купуватиме цінні папери.

            При продажу цінних паперів європейський трейдер одержить долари США, які

            буде, у свою чергу, обмінювати на євро.

            Одна з цілей конверсійних операцій в усьому світі — це одержання прибутку

            від зміни курсу валют, тобто звичайна спекуляція. Наприклад, долар США за день

            може змінитися стосовно німецької марки на кілька центів, якщо вгадати цей рух і

            зробити кілька конверсійних операцій, то можна одержати значний прибуток.

            Валютний ринок — це сукупність усіх конверсійних операцій, розрахунки і

            надання в позичку іноземної валюти на певних умовах. Поточні конверсійні операції

            становлять основну частину валютних операцій, в англійській мові вживається термін

            Foreign Exchange Operations, скорочено Forex або FX.

            Учасниками ринку Forex насамперед є банки, що здійснюють основні операції

            за заявкою своїх клієнтів — експортерів та імпортерів, інвестиційних фондів, страхових

            компаній, хеджерів та спекулянтів. У комерційних банках акумулюються кошти

            клієнтів, якими вони можуть управляти, до того ж вони виконують операції й у своїх

            інтересах за рахунок власних коштів.

            У ринку Forex також активно беруть участь валютні біржі, центральні банки.

            Останні управляють рівнем валютного курсу, виходячи на ринок із валютними

            резервами країни, тобто проводять інтервенції для підтримки валютної стратегії.

            Найбільший вилив на світовий валютний ринок справляють центральні банки в США

            — Федеральна Резервна система (United States Federal Reserve), у Німеччині —

            Бундесбанк (Deutsche Bundesbank), у Японії — Банк Токіо (Bank of Tokyo) й у

           

            20

            Великобританії — Банк Англії (Bank of England). В Україні найбільший вплив на курс

            національної валюти здійснює Національний банк України (НБУ).

            Крім банків, активну роль на ринку виконують брокерські компанії або

            брокерські доми. Вони є посередниками між величезною кількістю учасників ринку

            — комерційними банками, інвестиційними фондами, страховими компаніями,

            дилінговими центрами і приватними інвесторами.

            Головними валютами ринку Forex є:

            • USD (greenback) — долар США;

            • GBP (cable) — англійський фунт стерлінгів;

            • EUR — євро (міжнародна європейська валюта);

            • CHF — швейцарський франк;

            • JPY — японська єна;

            • CAD — канадський долар;

            • AUD — австралійський долар.

            Для банків та їхніх клієнтів — міжнародних торговців, експортерів та

            імпортерів дуже важливо знати не тільки курс конвертації валют, а й дату, коли на їх

            рахунок зарахують куплені валютні гроші. При великих грошових оборотах

            необхідно чітко контролювати свою ліквідність і платоспроможність. Тому в

            банківській практиці важливого значення набуває «дата валютування» (value date) —

            дата виконання умов угоди, тобто фізичного переміщення коштів. Датами валютування

            даної валюти можуть бути тільки робочі дні, крім вихідних і святкових. У світовій

            практиці заведено проводити конверсійні операції між банками на другий робочий

            банківський день, тобто на умовах спот (spot). Умови розрахунків спот необхідні для

            контрагентів угоди для того, щоб протягом поточного і наступного днів зручно

            обробити необхідну документацію, оформити платіжні документи для виконання умов

            угоди.

            Дата операції — це дата укладення угоди, коли продавець погоджується

            продати, а покупець придбати іноземну валюту. На цю дату операції відображаються

            в бухгалтерському обліку, також починається нарощування результату переоцінювання

            та інших доходів (видатків).

              

           

            21

            Наприклад: два банки в понеділок 05.02.2001 р. уклали угоду про конверсійну

            операцію на умовах спот. Тоді дата валютування припадає на середу 07.02.2001 р. При

            здійсненні угоди в четвер 09.02.2001 р. дата валютування вже буде в понеділок

            13.02.2001 р. Дні 05.02.01 та 09.02.01 вважаються датами укладення угоди.

            Класифікувати конверсійні валютні операції можна залежно від строку

            виконання угоди і дати валютування. Відповідно до цього критерії класифікації

            конверсійних валютних операцій можна подати у вигляді схеми (рис. 4.1).

           

            Рисунок 4.1. Види конверсійних операцій

           

 

7