yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->          4.2. Операції з негайною поставкою

Валютні операції

          4.2. Операції з негайною поставкою

           

            У практиці здійснення банківської діяльності взагалі та операцій з валютою і

            валютними цінностями виникають ситуації, коли банківській установі потрібно

            отримати валюту чи валютні цінності негайно. Проте, враховуючи особливості

            правового статусу валюти та валютних цінностей, можливість її отримати досить

            обмежена. Вирішення такої ситуації на користь банківської установи можливе лише

            при здійсненні операцій з негайними поставками валюти чи валютних цінностей.

            При цьому особливістю даних операцій є суб'єктний склад угоди. Дані угоди мають

            право і можуть укладати лише банки-контрагенти.

           

            22

             Угоди з негайною поставкою - це купівля-продаж валюти на умовах її

            поставки банками-контрагентами не пізніше ніж на другий банківський день з дня

            укладення угоди за курсом, що зафіксований на момент її укладення.

            При укладенні даних угод особлива увага зосереджується на даті

            валютування, тобто на узгодженні сторонами дати поставки коштів на рахунок

            банка-контрагента. При цьому датою укладення угоди (дата угоди) визнається дата

            досягнення сторонами угоди домовленості щодо всіх суттєвих умов угоди,

            передбачених чинним законодавством та міжнародною практикою (назва обмінних

            валют, курс обміну, сума обмінних коштів, дата валютування, платіжні

            інструменти), та всіх інших умов, відносно яких згідно із заявою однієї зі сторін

            потрібно досягти домовленості.

            У банківській практиці виділяють такі види угод з негайною поставкою:

            • угоди today - конверсійна операція з датою валютування в день

            укладання угоди;

            • угоди tomorrow - конверсійна операція з датою валютування на

            наступний робочий банківський день за днем укладання угоди;

            • угоди spot - конверсійна операція з датою валютування на другий

            робочий банківський день з дня укладання угоди.

            Валютні угоди з негайною поставкою традиційно потребують повідомлення

            за два банківські дні до укладення угоди. У разі, якщо в певний день (dealing date)

            укладена угода спот, продаж валют відбудеться лише двома днями пізніше.

            Особлива увага при цьому приділяється даті розрахунку, під якою розуміють дату

            валютування (value data), оскільки це день, коли валюти в належній сумі

            доставляються на банківські рахунки партнерів за угодою. Це надає змогу перевести

            кошти в будь-яку країну і закінчити оформлення угоди. Цей проміжок часу також

            потрібен для здійснення необхідних операцій з паперами і підготовки переведення

            валюти чи валютних цінностей.

           

            23

            Враховуючи особливості правового регулювання здійснення операцій з

            валютою та валютними цінностями в різних країнах, даний час, тобто два банківські

            дні, також потрібен на:

            1)перевірку угоди шляхом обміну підтвердженнями між партнерами;

            2)здійснення деталізації строків здійснення угоди;

            3) надання інструкцій з розрахунку кожним партнером своєму банку,

            для того щоб оплатити рахунок за контрактом у визначену дату;

            4)задоволення вимог валютного контролю, якщо він існує (наприклад,

            у Великобританії в 1979 р. валютний контроль скасовано).

            Базою для проведення операції спот є кореспондентські відносини між

            банками, тобто зазначені операції проводять банківські установи за дорученням

            своїх клієнтів. Цілями здійснення таких угод є забезпечення потреб клієнтів банку в

            іноземній валюті; «переведення» коштів з однієї валюти в іншу; проведення

            спекулятивних операцій у валюті та валютних цінностях.

            Особливостями даних угод є виникнення делькредере (кредитного ризику);

            відсутність стабільних умов для поточного ринкового продажу валюти; поява

            короткострокових конверсійних операцій.

            Усі головні валюти торгуються на умовах спот. Практика проведення

            конверсійних операцій із датою валютування до споту — «сьогодні» (today) і «завтра»

            (tomorrow) пов'язана з інтересами клієнтів або з особливостями торгівлі національними

            валютами різних країн. Наприклад, основні торги по українській гривні (UAH) або

            російському рублю (RUR) до американського долара проводяться з датою

            валютування «сьогодні». Пояснюється це тим, що і в Україні, і в Росії банки

            встигають підготувати всі платіжні документи і розрахуватися національною

            валютою в день укладення угоди, а розрахунки в доларах США американські банки

            починають проводити тоді, коли в Європі вже вечір, тобто є реальний час для

            контрагентів підготувати необхідні документи і відправити валюту.

            Конверсійні операції з євро (EUR), англійським фунтом стерлінгів (GBP),

            швейцарським франком (CHF) до гривні українські банки звичайно проводять із датою

            валютування «завтра» (torn), оскільки європейські банки починають працювати

           

            24

            практично одночасно з українськими банками і їм потрібен час для опрацювання

            платіжних документів.

            Для поточної конверсії долара в канадські долари (USD/CAD) дата валютування

            буде завтрашнім днем, що обумовлено територіальною близькістю США і Канади.

            Іноді на валютному ринку виникають відхилення від прийнятих правил

            визначення дати спот з різних причин. Це — святкові дні в країні однієї з валют,

            технічні моменти, коли неможливо розрахуватися у певний день. Тоді банки

            визначають дату спот на перший робочий день, котрий є реальним розрахунковим

            днем для даної пари валют. Також бувають ситуації, коли банки не можуть провести

            конверсійну операцію один з одним на одну дату валютування (немає прямих

            відкритих кредитних ліній). Тоді угоду проводять із рознесеними датами валютування

            (split value date). Наприклад, банк AAA продав швейцарські франки банку YYY за

            німецькі марки, але у нього немає на банк YYY кредитної лінії, тобто банк AAA ризикує

            тим, що, відправивши швейцарські франки, він не отримує німецьких марок. Тому

            сторони домовляються, що банк YYY розрахується німецькими марками на умові спот,

            а банк AAA — швейцарськими франками з датою валютування спот плюс один день.

           

           

 

8