yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->          Тема 4: ТЕРМІНОВІ ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ

Валютні операції

          Тема 4: ТЕРМІНОВІ ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ

          4.1. Валютні форвардні угоди

           

             Форвардні угоди (forward operations, або fwd) - це угоди з купівлі-продажу

            валют за раніше узгодженим курсом, які укладаються сьогодні, але дата

            валютування (тобто виконання контракту) відкладена на певний термін у

            майбутньому. При цьому використовують угоди типу «аутрайт» (outright), тобто

            одинична конверсійна форвардна операція з визначеною датою валютування, та

             угоди типу «опціон» (option) - конверсійна форвардна операція з умовою

            нефіксованої дати поставки валюти.

           

            25

            Укладення форвардних угод — послуга, що її надає комерційний банк своїм

            клієнтам — експортерам та імпортерам, які здійснюють платежі або отримують кошти

            в іноземній валюті та бажають захистити себе від валютного ризику.

            Цей вид послуг з'явився порівняно недавно (банки почали використовувати

            такий тип фінансових похідних інструментів на початку 80-х років), але вони набули

            значного поширення в усьому світі завдяки своїй зручності .

            Українські банки тимчасово відмовилися від укладення форвардних

            контрактів зі своїми клієнтами. Це зумовлено забороною укладення форвардних

            угод на міжбанківському валютному ринку, що діє відповідно до затверджених

            постановою Правління НБУ від 13.12.99 № 585 «Змін та доповнень до Правил

            здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку».

           

            Форвардну валютну угоду можна охарактеризувати як:

            • негайний нерозривний та обов'язковий контракт (угоду) між банком і його

            клієнтом (або іншим банком);

            • даний контракт укладений з метою купівлі або продажу певної кількості

            зазначеної іноземної валюти за курсом обміну, зафіксованим під час укладання

            угоди, для виконання (тобто поставки валюти та її оплати) в майбутньому часі,

            зазначеному в контракті. Цей час являє конкретну дату чи період між двома

            конкретними датами.

            Особливостями форвардної валютної угоди є те, що це:

            •

            договір, який має форму зобов'язання купити або продати певну

            кількість однієї валюти в обмін на іншу;

            •

            валютний курс фіксується в момент укладання контракту;

            •

            цей курс не буде збігатися з курсом за угодою спот (за винятком

            окремих випадків);

            •

            виконання контракту (поставка валюти) здійснюється в узгоджений час

            у майбутньому, тобто або на певну дату, або між двома певними датами, залежно

            від умов контракту;

           

            26

            •

            не існує стандартизації форвардних контрактів.

            Форвардні угоди є угодами типу ОТС (over-the-counter), тобто позабіржовими

            угодами, які не мають чіткої стандартизації щодо суми, строків виконання тощо. Вони

            можуть укладатися на будь-який термін — від одного тижня до п'яти років, але

            найбільш ліквідними є контракти терміном дії до одного року. Зазвичай банк дає

            котирування форвардних курсів на так звані стандартні дати:

            один тиждень

            два тижні

            один місяць

            два місяці

            три місяці

            шість місяців

            дванадцять місяців.

            Проте більшість угод укладається на один, три або шість місяців.

            Хоча форвардний контракт є обов'язковим для виконання, на відміну від

            біржових угод, де виконання контрактів гарантується системою маржинальних внесків,

            банк не має твердої гарантії виконання клієнтом своїх зобов'язань, тому форвардні

            контракти пов'язані з певним ризиком.

            • Для банку — це ризик, що клієнт може відмовитися або буде не в змозі

            виконати форвардний контракт.

            • Для клієнта ризик полягає в тому, що він не матиме достатньо коштів для

            виконання угоди (адже форвардні угоди є обов'язковими для виконання).

            Отже, метою проведення форвардної валютної угоди є страхування від зміни

            курсів валют та одержання спекулятивного прибутку.

            У практиці, як зазначалося вище, існує фіксована валютна угода «аутрайт» та

            форвардна валютна угода «опціон».

             Фіксована валютна угода «аутрайт» - це контракт, який повинен бути

            виконаним на певну дату в майбутньому. Наприклад, двомісячний форвардний

            фіксований контракт, укладений 1 вересня, необхідно виконати 1 листопада, тобто

            через два місяці.

           

            27

             Форвардна валютна угода «опціон» за вибором клієнта може бути виконана:

            • у будь-який час, починаючи від дати укладання контракту до

            конкретної дати його виконання в майбутньому;

            • протягом періоду між двома конкретними датами.

            При укладанні опціонних контрактів клієнт має певну можливість вибору

            дати виконання. Форвардний валютний опціонний контракт не дає клієнту права не

            виконувати його у визначений час. Це відрізняє форвардний валютний опціонний

            контракт від чистих валютних опціонів.

            Метою форвардних валютних контрактів є мінімізація ризиків, зумовлених

            змінами курсів валют на ринку. Рівень ризику за форвардними валютними

            контрактами становить різницю між курсом валюти за форвардним валютним

            контрактом та ринковим спот-курсом валюти на дату розрахунків за цим

            контрактом.

            Форвардні валютні контракти укладаються на первинному ринку за

            стандартною формою, що відповідає чинному законодавству України.

            Покупцями і продавцями форвардних валютних контрактів можуть бути

            банки-резиденти та банки-нерезиденти України, що визначаються чинним

            законодавством України.

            Первинним продажем форвардного валютного контракту вважається така

            угода купівлі-продажу контракту, якій не передує інший форвардний контракт,

            однією зі сторін якого виступав покупець (продавець) цього контракту, а його

            предмет (сума іноземної валюти, дати поставки та здійснення платежу) збігається з

            цим форвардним контрактом.

            За умови первинного продажу форвардного валютного контракту обов'язково

            підлягають заповненню такі реквізити:

            • номер контракту;

            • місце та дата укладання;

            • офіційні назви та реквізити сторін;

            • вид та сума валюти, що є предметом укладення контракту;

            • процентні ставки та курс валюти контракту;

           

            28

            • дати платежу та поставки валюти;

            • інші реквізити, що визначають права і відповідальність сторін.

            Зміни та доповнення до форвардного валютного контракту оформлюються в

            письмовій формі і з моменту підписання є невід'ємною частиною цього форвардного

            контракту.

            Продаж (передача) зобов'язань за форвардним валютним контрактом іншим

            особам здійснюється продавцем лише за умови згоди покупця форвардного

            валютного контракту у будь-який час до закінчення строку дії (ліквідації)

            форвардного контракту.

            Продаж (передача) зобов'язань за форвардним валютним контрактом іншим

            особам, включаючи продавця такого форвардного валютного контракту, може бути

            здійснена покупцем без погодження з іншими сторонами форвардного контракту у

            будь-який час до закінчення строку дії (ліквідації) форвардного контракту.

            Зміни до форвардного валютного контракту вносяться покупцем чи

            продавцем контракту в разі згоди на це обох сторін контракту. У змінах до

            форвардного валютного контракту зазначаються:

            • номер та дата укладання контракту, до якого вносяться зміни;

            • порядковий номер і дата внесення змін до контракту;

            • реквізити і назва попереднього покупця (продавця) форвардного

            валютного контракту та особи, яка набуває його повноваження;

            • ціна продажу форвардного валютного контракту;

            • умови реалізації форвардного валютного контракту — дата поставки;

            строк здійснення платежу.

            Розірвання угоди за форвардним валютним контрактом здійснюється у разі

            відмови від зазначеної угоди однієї зі сторін і згоди іншої сторони, або у випадках,

            передбачених чинним законодавством України.

            Претензії щодо виконання форвардного валютного контракту можуть бути

            заявлені лише емітентові цього форвардного валютного контракту.

           

           

            29

 

9